skriver (writes)

Senaste inläggen (Latest posts)

Boëthius (-ca 480-525 f.Kr.) (11/19/2019) -   690 ord (words) publ 2019 11 skriver 2019 11 14 – Boëthius roll i att forma dagens vetenskap tycker jag framgår av det här citerade stycket ur A. Sigrells avhandling. ”Att övertyga mellan raderna” (1999) sid 210: Mellan Aristoteles och 1900-talets nyväckta intresse Det är tydligt i det ovan skrivna att den i lexica…
Meg Harris om- The Aesthetic conflict in art and psychoanalysis -visuella uttryck (intryck?) för känslomässiga tillstånd (11/19/2019) - 153 ord (words) publ. 2019 11 19 Tips från en vän till mig!En bra länk till en introduktion av Meg Harris och hennes föredrag. En pdf på torontopsychoanalysis.com. I introduktionen beskriver Meg Harris hur hon använder krokitecknande för att bättre förstå relationen bild-känsla och ”konflikten i den konstnärliga processen och i psykoanalysen som ett konstnärligt…
Att gestalta det meningslösa, fula och lögnen – en estetisk konflikt. (11/15/2019) - 532 ord (words) publ. 2019 11 05 För att göra en bild begriplig och fattbar då behöver färgfragmenten kunna ordnas av sinnet till ett sammanhang. Men då det meningslösa just saknar sammanhang blir det uppenbart att det blir svårt att gestalta (och även uppfatta). När det gäller det fula och lögnen är de också svåra…

Läs alla tidigare inlägg (Read all earlier posts)


Aktuellt skrivprojekt:

Vad är problemet med vetenskapen? En heptyk.
What is the problem with science? A heptych.

Texternas upplägg. (Outlines to the texts.)

Utkast – Vad är problemet med vetenskapen? En heptyk runt Organon om att vara uppmärksam – Outlines -What is the problem with science? A heptych surrounding Organon about being attentive - 2 229 ord /words (Klick the headline and scroll down for English version) publicerat 2012 12 11, rev. 2013 05 11, 2016 07 04,08 01,09 29, 2016 12 15, 2017 05 17 2019 03 24 Ska uppdateras med ny förståelse i samband med att den femte, sjätte och sjunde texten tillkommit: 2018-19  Vad är problemet med…

De första sidorna på heptykens texter … (The first pages of the texts in the heptych):

OM VAD OCH HUR – blir till en undersökning av ”Rörelsen”. – en inledning - Detta brottstycke är på ca 2 080 ord (words) hela texten är idagsläget på ca 37 411 ord (words) 2017 08 10-11 01 HOS MIN FELDENKRAISPEDAGOG Jag berättar för min feldenkraispedagog hur jag försökt skilja ut det som kan vara intressant för någon annan att veta om hur och vad jag gjort för att bli…
Hur kan Kultur göra gott för Hälsan? - Detta brottstycke av texten är på ca 1 700 ord, hela texten ca 21 599 ord (words. No English translation yet…) LIX-tal 43 Påbörjad september 2018 publ. 2018 12 06 redigerad och kompletterad 2018 12 12, 14, 16provläst skiftet 2018-19, knyts till retoriken och skrivs om/redigeras – vilket fortfarande pågår 2019 10 En undersökning av…
Organons väg in i svensk historia (The way of Organon into swedish history) - 1 301 ord (words. No english version – still editing.) publ. 2017 05 26 redigerad: 2016 09 20, 10 26, 12 22, 2017 02 08, 04 12, 07 20 – under redigering (originalet 73 464 ord (words).) De första sidorna … Inledning – En liten handbok av Johan Gustav Bergman i Holtäkt, Falun (1797–1849) ”En liten handbok”…
Röda handskar -om att vara uppmärksam (Red Gloves -about being attentive) - 1 903 ord (words. No english translation yet) publ. 2017 05 22 tillägg om polymoral 2018 08 28 Förord Det har tagit mig drygt fem år att bli bra från mitt mystiskt onda knä, stela nacke och onda rygg och det har det varit mer än väl värt; på fler sätt än jag kunde föreställa…
Högljudd bildkonst? (Loudspeaking visual art?) - 2 203 ord/ 800 words publ. 2013 05 15. Reviderad: 2016 03 15 2016 04 28, 2016 10 05  2017 04 19, 2018 08 13 (Klick and scroll down for an English version, which is a lot shorter, less elaborated and precise than the Swedish.) Det finns ett outtalat och brännande område runt idén att konsten dör i den stund…
Kan vetenskap förenas med religion? – Can science be united with religion? - 3 722 ord (words, no english version) publ. 2015 10 10  ”Reflektionen och undersökningarna av hur och varför västerländsk medicin skiljer sig från ”andra” medicinska praktiker, de vi här i väst vanligtvis kallar alternativmedicin, har blivit mycket mer omfattande än vad jag någonsin kunde tro eller ana. Att sökandet efter svar skulle leda mig till…

Till heptykens alla inlägg. (To all the posts of the heptych.)

Till heptykens länklista (To the linklist of the heptyche): ”Röda handskar” och ”Kan vetenskap förenas med religion?”

En knöl i sjukvården, cancer. (A lump in the healthcare, cancer.)

Ett första utkast.

Till funderingar och fakta runt hur man kan bli bra – för hälsa. (To reflexions and facts about how to get well – to Health!)


en knöl i sjukvården, cancer-inlägg (a lump in the healthcare, cancer-post) - 5 254 ord/ 20 words (Scroll down for english version, still only one sentence, sorry … ) publ och påbörjad 2016 01 25 länk till vetenskapens värld om tamoxifen och stress, tillagd 2017 02 14 (under rubriken Stress och humör) senast uppdaterad 2017 05 26 Ett första snabbt utkast till texten därför att … Nu är det bråttom! Vad…

Till sida med (To page with) länkar (links)


Omstruktureringen av material, sidor och inlägg fortsätter runt 1:a juli 2017 – men ack, det var en förhoppning som gick om intet – det blir nog först in i augusti … nej, se´n …mycket senare … (The restructuring of material, pages and posts continues around 1:st of July 2017 – alas, a hopeful intention crushed – it may happen sometime in August… no, later… much later … )