skriver (writes)

Senaste inläggen (Latest posts)

Håkan Lans och goda idéer – skapande (11/8/2018) - 43 ord (words) publ. 2018 11 08 Uppfinnare och ingenjör. I sitt Sommarprogram vill Håkan Lans berätta om betydelsen av goda idéer som kommer från vanliga människor och hur dessa idéer ligger till grund för vår välfärd och vårt välstånd och möjligheten att skapa nya arbetstillfällen…från SR (Sveriges Radio) 2010
Tzvi Langermann- Maimonides on the Possibilities of Moral Improvement (11/3/2018) - 299 ord (words) publ 2018 10 03 Tzwi Langermanns texter har jag kommit i kontakt med genom academia.edu. Titlarna som fångar mitt intresse samlar jag än så länge bara på. De är för ett senare arbete med Juan Huarte de San Juan – ”The examination of Men´s Wits”. T. Langermann intresserar sig för rötterna till…
Retorik av José Luis Ramírez (10/26/2018) - video och 43 ord (words) publ 2018 10 26 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QKu_YHdJdxw J.L.Ramírez talar om språk och om att språka på ett av Retorikkollegiets seminarier. Publicerat på YouTube 2 juli 2009. Här är en video från ett av Retorikkollegiets seminarier där J.L.Ramírez talar om språk och om att språka.

Läs alla tidigare inlägg (Read all earlier posts)


Aktuellt skrivprojekt:

Vad är problemet med vetenskapen? En pentatyk.
What is the problem with science? A pentaptych.

Texternas upplägg. (Outlines to the texts.)

Vad är problemet med vetenskapen? En pentatyk runt Organon om att vara uppmärksam – What is the problem with science? A pentaptych surrounding Organon about being attentive - 2 229 ord /words (Klick the headline and scroll down for English version) publicerat 2012 12 11, rev. 2013 05 11, 2016 07 04,08 01,09 29, 2016 12 15, 2017 05 17 Ska uppdateras med ny förståelse i samband med att den femte texten tillkommit: 2018  Vad är problemet med vetenskapen? En pentatyk runt Organon, den…

De första sidorna på pentatykens texter … (The first pages of the texts in the pentaptych):

Organons väg in i svensk historia (The way of Organon into swedish history) - 1 301 ord (words. No english version – still editing.) publ. 2017 05 26 redigerad: 2016 09 20, 10 26, 12 22, 2017 02 08, 04 12, 07 20 – under redigering (originalet 73 464 ord (words).) De första sidorna … Inledning – En liten handbok av Johan Gustav Bergman i Holtäkt, Falun (1797–1849) ”En liten handbok”…
Röda handskar -om att vara uppmärksam (Red Gloves -about being attentive) - 1 903 ord (words. No english translation yet) publ. 2017 05 22 tillägg om polymoral 2018 08 28 Förord Det har tagit mig drygt fem år att bli bra från mitt mystiskt onda knä, stela nacke och onda rygg och det har det varit mer än väl värt; på fler sätt än jag kunde föreställa…
Högljudd bildkonst? (Loudspeaking visual art?) - 2 203 ord/ 800 words publ. 2013 05 15. Reviderad: 2016 03 15 2016 04 28, 2016 10 05  2017 04 19, 2018 08 13 (Klick and scroll down for an English version, which is a lot shorter, less elaborated and precise than the Swedish.) Det finns ett outtalat och brännande område runt idén att konsten dör i den stund…
Kan vetenskap förenas med religion? – Can science be united with religion? - 3 722 ord (words, no english version) publ. 2015 10 10  ”Reflektionen och undersökningarna av hur och varför västerländsk medicin skiljer sig från ”andra” medicinska praktiker, de vi här i väst vanligtvis kallar alternativmedicin, har blivit mycket mer omfattande än vad jag någonsin kunde tro eller ana. Att sökandet efter svar skulle leda mig till…

Klicka för att komma till några av reflektionerna jag gjort medan jag skrivit (skriver) om …
Klick to get to some of the reflections I have made while writing about … :

Till pentatykens alla inlägg. (To all the posts of the pentaptyche.)

Till pentatykens länklista (To the linklist of the pentaptyche): ”Röda handskar” och ”Kan vetenskap förenas med religion?”

En knöl i sjukvården, cancer. (A lump in the healthcare, cancer.)

Ett första utkast.

en knöl i sjukvården, cancer-inlägg (a lump in the healthcare, cancer-post) - 5 254 ord/ 20 words (Scroll down for english version, still only one sentence, sorry … ) publ och påbörjad 2016 01 25 länk till vetenskapens värld om tamoxifen och stress, tillagd 2017 02 14 (under rubriken Stress och humör) senast uppdaterad 2017 05 26 Ett första snabbt utkast till texten därför att … Nu är det bråttom! Vad…

Till funderingar och fakta runt hur man kan bli bra – för hälsa. (To reflexions and facts about how to get well – to Health!)

Till sida med (To page with) länkar (links)

Omstruktureringen av material, sidor och inlägg fortsätter runt 1:a juli 2017 – men ack, det var en förhoppning som gick om intet – det blir nog först in i augusti … nej, se´n (The restructuring of material, pages and posts continues around 1:st of July 2017 – alas, a hopeful intention crushed – it may happen sometime in August… no, later…)

Annonser