Hur gud blev en gubbe i himlen.

989 ord (words) 2017 08 01 Genom Diarmaid McCullochs text ”A History of Christianity” tror jag mig förstå när vetenskapens problem med Gud och skapandet uppstår. (fler referenser till Diarmaid MacCulloch En kristen historia, Kyrkomöten koncilier)Det handlar om att översätta och språkets begränsningar. Inte bara idag, när jag silar D. McCullochs engelska text genom mitt huvud i mina försök att förstå vad han vill säga och vad han menar med orden, de där tecknen, han skrivit ner.Det var svårt då också, för tvåtusen år sedan. Men det är tack vare José som jag kan bli uppmärksam på var och när … Fortsätt läsa Hur gud blev en gubbe i himlen.

Soft power och feodalt tänkande

1 295 ord påbörjad 2022 03 uppdat. 04 11 Artikeln ”Höst i Ryssland” på Kungliga krigsvetenskapakademin KKRVA av Lars Holmqvist Försvar och säkerhet 30 augusti 2020, dök upp när jag letade efter åldern på Putin, och det han, Lars (inte Putin), skrivit om soft power gjorde verkligen intryck på mig. Det gjorde mig glad och inspirerad! Ett sådant bra uttryck! Det är nog sammanhanget det används i, som en jämförelse med traditionell krigföring med vapen, en krigsmakt som förstör, framstår soft power som helt överlägset. För vad vill en erövrare ha? Är det välståndet i det ockuperade landet eller de … Fortsätt läsa Soft power och feodalt tänkande

P1:s spanare om samtal och gruppintelligens 2021 11 12

78 ord (words) publ. 2021 11 15

Underhållande och intressant spaning av Per Naroskin om samtal och ”gruppintelligens” i ”Nej, men vad roligt! Smartare tillsammans & Dämpa folkets röst.”
Lyssna här:

Fortsätt läsa ”P1:s spanare om samtal och gruppintelligens 2021 11 12”

Om att få inlägg i ”rätt” kategori!

84 ord (words) 2022 02 16 Att lätt sortera inläggen så att det är lätt att hitta bland dem har varit ett huvudbry. Men, nuvarande förslag är att: Inlägg om något som ska utvecklas läggs i kategorierna ”Ide´” och ”att skriva” Inlägg som inte är klara utan är på gång att bli färdiga läggs i ”skriver” kategorierna” Det som är klart, och de dokument som är gjorda för att fyllas på läggs i sina kategorier och de kategorierna läggs sedan på ”Skrivit” sidan! och även i arkiven. Fortsätt läsa Om att få inlägg i ”rätt” kategori!

Rob Illiffe om Leibniz och Newtons kritik av varandras världsbilder.

Referenslitteratur till Heptyken från THE SWEDENBORG SOCIETY sajt 2022 01 29 https://www.swedenborg.org.uk/events/spectres-of-the-imagination-leibniz-and-the-idols-of-the-newtonian-tribe/Praise for Priest of Nature: The Religious Worlds of Isaac NewtonSpectres of the Imagination: Leibniz and the Idols of the Newtonian TribeDATE: 29th January 2022TIME: 4PM – 5PM (GMT)VENUE: ON-LINE VIA ZOOM (Broadcast live from Swedenborg House)SPEAKER/S: Professor Rob Iliffe“Iliffe’s outstanding contribution to our knowledge of Newton will be of considerable relevance not only to historians of science and religion, but also to anyone interested in the important topics that were debated in the late seventeenth-century Europe”. ― William R. Shea, Fides et Historia“Groundbreaking study… Scholars have long known that … Fortsätt läsa Rob Illiffe om Leibniz och Newtons kritik av varandras världsbilder.

Runstav L 101, foto av Jörgan Ludwigsso, Smålands museum

Jonathan Lindström. Hur länge har vi haft koll på tiden?

1050 ord (words) publ. 2022 01 07 För ett par veckor sedan, tisdag 7 december 2021 kl. 10.00 mer exakt, var jag på en mycket intressant … Fortsätt läsa Jonathan Lindström. Hur länge har vi haft koll på tiden?

Allan Janik (1941) – Kunskapsbegrepp i praktisk filosofi

154 ord (words) påbörjad och publ. 2021 03 15 Allan Janik är, enligt ett utdrag av en text tagen från Speakers Academy.com 2021 03 16: (min översättning): pensionerad sedan 2006 från forskningen (research fellow) vid ”Brenner arkiven” på Innsbrucks universitet men är fortfarande verksam som adjungerad professor i filosofi vid Universitetet i Wien och även adjungerande professor vid PhD programmet ”färdighet/skicklighet och teknologi” på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm . ”He retired as research fellow of the Brenner Archives at the University Innsbruck in 2006 but remains adjunct professor of philosophy at the University of Vienna as well as … Fortsätt läsa Allan Janik (1941) – Kunskapsbegrepp i praktisk filosofi