skriver (writes)

Senaste inläggen (Latest posts)

OM VAD OCH HUR – blir till en undersökning av ”Rörelsen”. – en inledning (1/16/2019) - Detta brottstycke är på ca 2 080 ord (words) hela texten är idagsläget på ca 37 411 ord (words) 2017 08 10-11 01 HOS MIN FELDENKRAISPEDAGOG Jag berättar för min feldenkraispedagog hur jag försökt skilja ut det som kan vara intressant för någon annan att veta om hur och vad jag gjort för att bli…
Klassisk fysiks rumtid och Aristoteles ”ousia”. (12/14/2018) - 546 ord (words.) 2018 10 23 publ. 2018 12 14 När Ulf Danielsson (teoretisk fysiker) försöker hitta en analogi till hur man inom den klassiska fysiken beskriver rumtiden för Christer Sturmark (ordf i Humanistiska föreningen och moderator i panelmötet) så börjar han med att säga … ”tänk dig en kropp, ja varför inte ta din…
Hur kan Kultur göra gott för Hälsan? (12/12/2018) - Detta brottstycke av texten är på ca 1 700 ord, hela texten ca 21 599 ord (words. No English translation yet…) LIX-tal 43 Påbörjad september 2018 publ. 2018 12 06 redigerad och kompletterad 2018 12 12, 14, 16Behöver fortfarande skärpas upp, kortas. Men just nu måste texten, eller jag, vila ett tag… igen En undersökning…

Läs alla tidigare inlägg (Read all earlier posts)


Aktuellt skrivprojekt:

Vad är problemet med vetenskapen? En penta heptyk.
What is the problem with science? A penta heptych.

Texternas upplägg. (Outlines to the texts.)

Vad är problemet med vetenskapen? En heptyk runt Organon om att vara uppmärksam – What is the problem with science? A heptych surrounding Organon about being attentive - 2 229 ord /words (Klick the headline and scroll down for English version) publicerat 2012 12 11, rev. 2013 05 11, 2016 07 04,08 01,09 29, 2016 12 15, 2017 05 17 2019 03 24 Ska uppdateras med ny förståelse i samband med att den femte, sjätte och sjunde texten tillkommit: 2018-19  Vad är problemet med…

De första sidorna på heptykens texter … (The first pages of the texts in the heptych):

OM VAD OCH HUR – blir till en undersökning av ”Rörelsen”. – en inledning - Detta brottstycke är på ca 2 080 ord (words) hela texten är idagsläget på ca 37 411 ord (words) 2017 08 10-11 01 HOS MIN FELDENKRAISPEDAGOG Jag berättar för min feldenkraispedagog hur jag försökt skilja ut det som kan vara intressant för någon annan att veta om hur och vad jag gjort för att bli…
Hur kan Kultur göra gott för Hälsan? - Detta brottstycke av texten är på ca 1 700 ord, hela texten ca 21 599 ord (words. No English translation yet…) LIX-tal 43 Påbörjad september 2018 publ. 2018 12 06 redigerad och kompletterad 2018 12 12, 14, 16Behöver fortfarande skärpas upp, kortas. Men just nu måste texten, eller jag, vila ett tag… igen En undersökning…
Organons väg in i svensk historia (The way of Organon into swedish history) - 1 301 ord (words. No english version – still editing.) publ. 2017 05 26 redigerad: 2016 09 20, 10 26, 12 22, 2017 02 08, 04 12, 07 20 – under redigering (originalet 73 464 ord (words).) De första sidorna … Inledning – En liten handbok av Johan Gustav Bergman i Holtäkt, Falun (1797–1849) ”En liten handbok”…
Röda handskar -om att vara uppmärksam (Red Gloves -about being attentive) - 1 903 ord (words. No english translation yet) publ. 2017 05 22 tillägg om polymoral 2018 08 28 Förord Det har tagit mig drygt fem år att bli bra från mitt mystiskt onda knä, stela nacke och onda rygg och det har det varit mer än väl värt; på fler sätt än jag kunde föreställa…
Högljudd bildkonst? (Loudspeaking visual art?) - 2 203 ord/ 800 words publ. 2013 05 15. Reviderad: 2016 03 15 2016 04 28, 2016 10 05  2017 04 19, 2018 08 13 (Klick and scroll down for an English version, which is a lot shorter, less elaborated and precise than the Swedish.) Det finns ett outtalat och brännande område runt idén att konsten dör i den stund…
Kan vetenskap förenas med religion? – Can science be united with religion? - 3 722 ord (words, no english version) publ. 2015 10 10  ”Reflektionen och undersökningarna av hur och varför västerländsk medicin skiljer sig från ”andra” medicinska praktiker, de vi här i väst vanligtvis kallar alternativmedicin, har blivit mycket mer omfattande än vad jag någonsin kunde tro eller ana. Att sökandet efter svar skulle leda mig till…

Klicka för att komma till några av reflektionerna jag gjort medan jag skrivit (skriver) om …
Klick to get to some of the reflections I have made while writing about … :

Till penta heptykens alla inlägg. (To all the posts of the penta heptyche.)

Till penta heptykens länklista (To the linklist of the penta heptyche): ”Röda handskar” och ”Kan vetenskap förenas med religion?”

En knöl i sjukvården, cancer. (A lump in the healthcare, cancer.)

Ett första utkast.

en knöl i sjukvården, cancer-inlägg (a lump in the healthcare, cancer-post) - 5 254 ord/ 20 words (Scroll down for english version, still only one sentence, sorry … ) publ och påbörjad 2016 01 25 länk till vetenskapens värld om tamoxifen och stress, tillagd 2017 02 14 (under rubriken Stress och humör) senast uppdaterad 2017 05 26 Ett första snabbt utkast till texten därför att … Nu är det bråttom! Vad…

Till funderingar och fakta runt hur man kan bli bra – för hälsa. (To reflexions and facts about how to get well – to Health!)

Till sida med (To page with) länkar (links)

Omstruktureringen av material, sidor och inlägg fortsätter runt 1:a juli 2017 – men ack, det var en förhoppning som gick om intet – det blir nog först in i augusti … nej, se´n …mycket senare … (The restructuring of material, pages and posts continues around 1:st of July 2017 – alas, a hopeful intention crushed – it may happen sometime in August… no, later… much later … )

Annonser