skriver (writes)

Senaste inläggen (Latest posts)

Marica – namnet på en gudinna från 1000-talet f.Kr. (Marica – the name of a goddess around 1000 BC) (10/3/2017) - 478 ord (words. Scroll down for quotation in english) publ. 2017 03 13 Jag har alltid trott att Marica varit en variant på Maria, ett kristet namn. Under mitt letande efter vad som händer runt medelhavet innan, under och efter antiken så råkar jag på boken ”Religion in Republican Italy” som beskriver att man hittat…
Grundlurad av ”Det bästa” – Deluded by ”Reader’s Digest” (9/28/2017) - 875 ord (words) publ. 2017 09 28 Jag var väl i tonåren någonstans. I mina föräldrars bokhylla stod rader med böcker på vars ryggar jag kunde läsa titlar som ”Greven av  Monte Cristo”, De fyra musketörerna, Gullivers resor osv. En dag lade jag märke till att en av titlarna återfanns på en annan bok i…
DOI, doi märkning för att hitta texter på nätet (9/25/2017) - 94 ord (words) publ. 2017 09 15 Här är två länkar som dels visar hur biblioteken i Sverige använder doi märkning och dels hur du kan ansöka om att få din skrift DOI märkt av SND, Svensk Nationell Datatjänst. Bibliotekens nätplats libris: http://librisbloggen.kb.se/2017/01/23/oa-doi-och-oadoi/ SND arbetar på uppdrag av Vetenskapsrådet: https://snd.gu.se/sv/forskarsupport/datahantering/tillgngliggra-data Från SND:s nätplats: Vårt uppdrag kommer från…

Läs alla tidigare inlägg (Read all earlier posts)


Aktuellt skrivprojekt:

Vad är problemet med vetenskapen? En triptyk runt Organon, den formella logiken, om uppmärksamhet.
What is the problem with science? A triptych surrounding Organon, the formal logic, about attention.

Texternas upplägg. (Outlines to the texts.)

Vad är problemet med vetenskapen? En triptyk runt Organon om att vara uppmärksam – What is the problem with science? A triptych surrounding Organon about being attentive - 1642ord /words (Klick the headline and scroll down for english version) publicerat 2012 12 11, rev. 2013 05 11, 2016 07 04,08 01,09 29, 2016 12 15, 2017 05 17  Vad är problemet med vetenskapen? En triptyk runt Organon, den formella logiken, om att vara uppmärksam.  Det började med att jag beskrev hur jag blev bra…

De första sidorna på triptykens texter … (The first pages of the texts in the triptych):

Organons väg in i svensk historia (The way of Organon into swedish history) - 73 464 ord (words. No english version – still editing.) publ. 2017 05 26 redigerad: 2016 09 20 10 26 12 22 2017 02 08 04 12 – under redigering De första sidorna … Inledning – En liten handbok av Johan Gustav Bergman i Holtäkt, Falun (1797–1849) ”En liten handbok” av J.G Bergman i Holtegt står…
Röda handskar -om att vara uppmärksam (Red Gloves -about being attentive) - 813 ord (words. No english translation yet) publ. 2017 05 22 Förord Det har tagit mig drygt fem år att bli bra från mitt mystiskt onda knä, stela nacke och onda rygg och det har det varit mer än väl värt; på fler sätt än jag kunde föreställa mig från början. Från det jag började…
Högljudd bildkonst? (Loudspeaking visual art?) - 2 203 ord/ 800 words publ. 2013 05 15. Reviderad: 2016 03 15 2016 04 28, 2016 10 05  2017 04 19 (Klick and scroll down for an english version, which is a lot shorter, less elaborated and precise than the swedish.) Det finns ett outtalat och brännande område runt idén att konsten dör i den stund orden klistras…
Kan vetenskap förenas med religion? – Can science be united with religion? - 3 722ord/ 2015 10 10 (No english version) ”Reflektionen och undersökningarna av hur och varför västerländsk medicin skiljer sig från ”andra” medicinska praktiker, de vi här i väst vanligtvis kallar alternativmedicin, har blivit mycket mer omfattande än vad jag någonsin kunde tro eller ana. Att sökandet efter svar skulle leda mig till att undersöka vetenskapens…

Klicka för att komma till några av reflektionerna jag gjort medan jag skrivit (skriver) om …
Klick to get to some of the reflections I have made while writing about … :

Till triptykens alla inlägg. (To all the posts of the triptyche.)

Till triptykens länklista (To the linklist of the triptyche): ”Röda handskar” och ”Kan vetenskap förenas med religion?”

En knöl i sjukvården, cancer. (A lump in the healthcare, cancer.)

Ett första utkast.

en knöl i sjukvården, cancer (a lump in the healthcare, cancer) - 5 254 ord/ 20 words (Scroll down for english version, still only one sentence, sorry … ) publ och påbörjad 2016 01 25 länk till vetenskapens värld om tamoxifen och stress, tillagd 2017 02 14 (under rubriken Stress och humör) senast uppdaterad 2017 05 26   Ett första snabbt utkast till texten därför att … Nu är det bråttom!…

Till funderingar och fakta runt hur man kan bli bra – för hälsa. (To reflexions and facts about how to get well – to Health!)

Till sida med (To page with) länkar (links)

Omstruktureringen av material, sidor och inlägg fortsätter runt 1:a juli 2017 – men ack, det var en förhoppning som gick om intet – det blir nog först in i augusti … (The restructuring of material, pages and posts continues around 1:st of July 2017 – alas, a hopeful intention crushed – it may happen sometime in August…)

 

Annonser