Produkter av förnybara råvaror (alternativ till de oljebaserade) – Products from renewable raw material (alternativ to petroleum based material)

1 124 ord (words. Scroll down for english version. To be continued..)
Publ. 2016 11 20
ed, add & rev:  2018 10 30

på svenska (in swedish)

Det är viktigt att få fram produkter i material som är baserade på förnybara råvaror och att de köps och används.

Länk till Materialbiblioteket

TRÄ

Länk till Svenskt trä
Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Nano- och kristallin cellulosa

Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, och utvecklingsbolaget More Research tillsammans med skogsbolaget Holmen bygger pilotfabrik i Örnsköldsvik för att ta fram nano- och kristallin cellulosa ur överblivet slam efter pappersproduktion eller ”bara finfördelad pappersråvara”. En länk >> till artikel i Ny Teknik av Maria Alpman beskriver det. Arbetet beskrivs ett år senare även i en artikel av Simon Matthis.

Innovationspris till Melodea för ”… Tekniken för framställning av nanokristallin cellulosa i den kommande piloten i Örnsköldsvik har utvecklats och patenterats av det israeliska innovationsföretaget Melodea och har belönats med ”Nanotechnology Innovation of the Year Award” på NanoIsrael 2016.” Läs artikeln.

Lokalerna ligger i  ”…SEKAB är en viktig part i samarbetet då piloten kommer att stå i deras lokaler i Biorefinery Demo Plant.”

Läs mer om vad man kan använda nanokristallin cellulosa till i den här undersökningen av Kristiina Oksman Niska på Composite Center Sweden, Luleå University of Technology om ”Trä och Bionanokompositer”.

På nätplatsen Matsaker, finns en hel del skrivet om just cellulosa – vet inte vem som skriver och ligger bakom nätplatsen så källan och tillförlitligheten vet jag tyvärr inget om.

Biokompositgranulat

Stora enso startar tillverkning av biokompositgranulat någon gång nästa år.
Utdrag från artikel i ATL 13 jan. 2017:

Sidoströmmen av  Hyltes barrmassa går in i en kompounder där den blandas med polymerer och tillsatser. Materialet som kommer ut i andra änden är ett biokompositgranulat som liknar glasfiberarmerad plast. Materialet används vid formsprutning och strängpressning av produkter som traditionellt tillverkas av plast och levereras till kunder som väljer att framställa biobaserade produkter för konsument- eller industrisidan.

Länk till ännu en artikel om det. Här i Skogsakutellt 11 jan. 2017.

Stora enso, tillverkare av bl.a. papper tillsammans med Ideon Open i Lund och Dalarna Science Park har tagit fram en:

 • Odlingsduk av träfiber. Odlingsdukar är dukar (ofta på rulle) med hål för grödan som odlas men som i övrigt täcker och därmed kväver ogräset runt om. Idag är de dukar som finns gjorda av plast. Den träfiberbaserade odlingsduken är framtagen av Stora Enso och kallas ”Mulch paper” och tillverkas i Kvarnsveden (som sedan lång tid tillbaka tillverkat papper.) Kvarnsveden som också är namnet på platsen ligger utanför Borlänge i Dalarna, Sverige.

Billerud är ett annat företag och samtidigt namnet på en plats där man för närvarande 2016, tar fram:

 • ”Paper Bottles” – Fiberbaserade flaskor.
  Pappersflaska för kolsyrad dryck håller på att utvecklas inom BillerudKorsnäs. Mikael Ankerfors är projektledare och i samarbete med ecoXpac har en prototyp tillverkats.
  Innovationsarbete pågår också för att ta fram:
 • ”Cold Chain Solutions” – Lösningar för kylkrävande produkter
 • ”Internet of Packaging” – Digitaliserade förpackningar
  Källor: Billerudkorsnäs tidning ”Kambium” och en referens via den till Billerudkorsnas nätplats >>  http://billerudkorsnas.se/Om-oss/BillerudKorsnas-Venture/

På Billerudkorsnäs webbsida finns också tre länkar till:

 • BioBag : från deras nätsida om miljö och råmaterial ”BioBags produkter innehåller förnyelsebara råmaterial från jordbruket, till exempel stärkelse från grödor som inte är genetiskt modifierade. Vårt råmaterial för påsar, bestick och filmer heter Mater-Bi®. Vårt råmaterial för bordsserviser tillverkas av sockerrör och heter bagass. … Mater-Bi® är en innovativ familj av bioplaster som använder ämnen från växtriket, till exempel majsstärkelse, och biologiskt nedbrytbara polymerer som kommer både från förnyelsebara och fossila råmaterial…” 
 • ecoXpac: Är den tillverkare som arbetar ihop med Billerud och tillverkar, The green fibre bottle (den gröna fiberflaskan), molded pulpsolutions (olika förpackningar) men andra produkter kan också tillverkas.
 • Kezzler (system för att spåra produkter)

Här är en äldre produkt som resväskor och unikaboxar kunde göras i:

SVAMP

På länken ”hållbarhetsguiden” som SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) står bakom berättar de inte bara om ett material gjort av svamp som råvara utan sätter in användningen och framtagning av det i ett industriellt sammanhang (metoder och material). De har en sida med länkar till ”materialbibliotek” och mycket annat för den som står i färd med att  formge och tillverka något och vill göra det i ett ”hållbart” material? (länk till materialbibliotek på MATRECS sustainable nätplats.

MASKROS OCH SOJA

 • Naturgummi av maskros och formskum av soja.
  I bland annat tidningen ”Ny teknik” kan man läsa om hur maskrosens vita saft kan göras till ett naturgummiliknande material. >> länk till artikeln.

SPRIT

En ny kemisk process utvecklad av kemiprofessor Jyri-Pekka Mikkola och hans forskargrupp förvandlar sprit till bensin, diesel och gasol. En demonstrationsanläggning kommer att byggas under 2019.

De patenterade småskaliga anläggningarna (katalysatorerna) är tänkta att säljas direkt till slutproducent. Iden på sikt är att sälja dem på licens. Ett hundratal lantbrukare har sedan visningen i fjol visat intresse. Tillverkningsprocessen kommer att kommersialiseras av Eco-Oil med VD Kent van Klint.
Källa: LAND 2019 01 02.

flagga brittisk

It is important to develop products based on renewable raw materials and that we use and buy them.

Link to the Library of Materials

WOOD

Stora enso starts manufacturing ”biokompositgranulat” (I do not have a proper english translation to that word) some time next year. An excerpt from an article in ATL 13 jan. 2017:

My limping translation into english: The side stream of ”mass of needles” at Hylte, is led into a ”kompounder” to be mixed with polymeres and additives. The material coming out of it is a ”biokomposit granulat” which has similarities with glassfibre armoured plastic. The material is used for ”formsprutning” och ”strängpressning” of products which traditionally is made of plastic and is delivered to customers who choose to produce biobased products for privat- and industrial consumption.

”Stora Enso”, manufacturer of paper have, together with ”Ideon Open” in Lund  and ”Dalarna Science Park”, invented a:

 • Cloth for cultivation of wooden fibers. The cultivating cloth covers the weed to stifle it and have holes for the crop/plants to grow through. Todays cultivating cloth is made of plastic (a fossil raw material).
  The wooden based cultivating cloth is called ”Mulch paper” and is produced in ”Kvarnsveden (an old paper producing plant within Stora Enso concern). ”Kvarnsveden” also is the name of the place where the production plant is situated, outside Borlänge in Dalarna, Sweden.

Here is a link to another company, BillerudKorsnäs, a swedish sawing mill and their site telling us (2016) that they focus on developing packaging in different ways. >> http://billerudkorsnas.se/Om-oss/BillerudKorsnas-Venture/

 • Paper bottles”  – Packaging for carbonated drinks.
 • Cold Chain Solutions” – Solutions for products demanding cold. 
 • Internet of Packaging” – Digitalized packaging

Here is  an older product which suitcases and ”unicaboxes” could be made of:

MUSHROOM

DANDELION AND SOY

LIQUOR/SPIRIT

A new chemical process turns liquor/spirit into petrol (gas), diesel and LPG. Invented by the Swedish professor Jyri-Pekka Mikkola and his team.
A plant for demonstration will be built during 2019.

The manufacturing process will be commercialized by Eco-Oil, CEO Kent van Klint.
Source is the newspaper LAND 2019 01 02.

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.