verkliga frågor (real issues)

409 ord/words (Scroll down for english version.) publ 2015 01 18

på svenska (in swedish)Jag strävar efter att skapa ”paradiset” på jorden – och det kan jag naturligtvis inte göra på egen hand, men jag kan bidra så gott jag kan. Det är i mina ögon ett sympatiskt mål, bättre än hämnd och krig i vilket fall. För att uppnå mer ”paradisiska” levnadsförhållanden finns det några frågor jag tycker vi behöver arbeta med och diskutera. Senaste inlägget: 
tidigare inlägg.
länkar

1. Ekonomi

Ekonomiska incitament som stödjer både massproduktion och den småskaliga hantverksproduktionen.
Senaste inlägget: 


tidigare inlägg.

2. Mat!

Konsumenters kunskaper – i förhållande till odlarnas situation och konsten att odla mat som vi inte blir sjuka av.
Senaste inlägget: 


tidigare inlägg.

3. Organisationer-demokrati

Företagsorganisationer – i förhållande till demokrati och kreativitetens beroende av demokratiska villkor.
Senaste inlägget: 


tidigare inlägg.

4. Världsbild-media

Bildandet av våra uppfattningar om samhället vi lever i – i förhållande till journalisters arbetsvillkor och medias finansiering.
Senaste inlägget: 
tidigare inlägg.

5. Infrastruktur

Vem och vilka som ska ha inflytande över våra infrastrukturers form, tillgänglighet och transparens (internet, ekonomi, kommunikation etc…).
Senaste inlägget: 


tidigare inlägg.

Real issues

flagga brittiskI strive to make ”paradise” on earth – of course it is not possible for me to do on my own, but I do what I can to contribute. I consider it to be a quite sympathetic goal, far better than striving for revenge and war, anyway. A part in creating living conditions that are more ”Elysian”, I have some issues I think we need to work on and discuss.

(earlier posts.)
(links)

1. Economy

Economical incentive who supports massproduction as well as smallscale handicraft production.
Latest post:


(earlier posts.)

2. Food

Consumers knowledge about food – in relation to the farmers situation and the art of growing food in a way that does not make us sick.
Latest post:


(earlier posts.)

3. Organization-democracy

Companies form of organization – in relation to democracy and creativeness dependence of democratic conditions.
Latest post:


(earlier posts.)

4. Worldview – media

The shaping of our views and understanding of the society we live in – in relation to working conditions for journalists and how media is financed.
Latest post:
(earlier posts.)

5. Infrastructure

Who will have influence in shaping our infrastuctures, their design, acessibility and transparency (internet, economy and communication).
Latest post:


(earlier posts.)

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.