tänkare (thinkers)

på svenska (in swedish)För att hitta texterna som några av de människor vars tankar och tänkande betyder och betytt mycket för mig så har jag samlat dem här, lättillgängliga. Sedan så har jag väl lagt till några till, bara för skojs skull.

flagga brittiskTo find the texts by some of the persons whose thoughts and thinking’s mean and meant a lot for me, I have gathered them here – easy to access. Then I have added some more, just for fun.

Anders Pilz (9/5/2017)
Ingemar Düring (9/5/2017)
Mall Stålhammar (7/27/2016)
Max Kern (10/21/2017)
R.G. Collingwood (9/5/2017)
Rainer Carls (9/5/2017)
Raul Corrazon (2/1/2017)
Rudolf Pfeiffer (9/5/2017)
Rudolf Rydstedt (3/23/2016)
Stig Strömholm (9/16/2016)
Ulf Danielsson (1/3/2017)
William Fovet (6/26/2018)
Annonser