Spikar

1987 03 Jag letar efter orden – stammar tittar disträ bor – stannar Begrepp bär funktioner Ord blir till stationer – SPIKAR – och jag talar igen. Letar spikar Att hänga min tankeväv på medan trådarna ännu hänger lösa fria från form fria från struktur Trådarna i tankeväven hänger lösa fladdrar till ibland – i en bris Pejlar…