länkar & litteratur (links &litterature) – ”röda handskar” och ”kan vetenskap förenas med religion” (”red gloves” and ”Can science be …”

flagga svensk2 880 ord (words, started) påbörjad 2013 02 15

flagga brittisk Referenser, källor, litteratur

Listan är under sammanställning tills dess jag är klar med texten Röda Handskar och vidhängande texter.
(The list is a work in progress. No English version but many of the links are in English)

Kvar att studera är markerat med grön text, påbörjade är rödmarkerade. (Texts not yet studied is marked with green, and texts I have started to study is marked with red.)

innehållsförteckning – list of contents

 1. Mina pedagoger och deras pedagogiker. My pedagogues and their teachings.
 2. Alternativmediciner och deras förklaringsmodeller, filosofier
  Alternative medicine and their explanation models, philosophies
 3. Den västerländska medicinens bakgrund är kristendomens och vetenskapens område och gränser.
  The background to western medicine is the profileration and borders of christianity and science.
 4. Att skilja ut ”det vetenskapliga” av ”Emma Frans och Åsa Wikforss som båda hösten 2017 kom ut med böcker om att skilja vetenskap från tomma påståenden” (info kopierat från www.marchforscience.se)
 5. Videos
 6. Övriga belysande texter och använda referenser
 7. Kroppsliga uttryck för inre tillstånd (Bodily expressions for inner state of mind)
 8. Om Rorschachtestet (About the Rorschachtest)
 9. Smärtlindring – Painrelief
 10. Andras personliga erfarenheter- Others personal experiences
 11. Annat, påminnelser – Other stuff and reminders

1. Mina pedagoger och deras pedagogiker
My pedagogues and their teachings

 • Rosenmetoden: Sessioner hos en svensk pedagog.
 • Zonterapi: Sessioner hos en svensk terapeut.
 • Feldenkraispedagogik: jag har tagit lektioner för en svensk pedagog och läst
  Medvetenhet genom rörelse av Moshe Feldenkrais, 1972 (Awareness through movement).
  Den svenska webbplatsen skriver en del om pedagogikens historia och grund.
  En avhandling (2009) av Christina Schöön-Ohlsson om hur Feldenkraispedagogik botar ryggsmärta. (A theses by Christina Schön-Ohlsson about the benefits of Feldenkrais.) ref: http://hdl.handle.net/2077/21478
  >> http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/21478?locale=en
  Då avhandlingen är skriven på engelska är här en text på svenska skriven av C. Schön-Ohlsson som jag hämtat från Feldenkraismetoden.org.
  >> Feldenkraispedagogik tillämpad på patienter med långvarig, icke specifik
  ländryggsmärta; doktorsavhandling från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs
  universitet.
 • En kombination av västerländsk psykologi och buddhistisk psykologi/filosofi (även tao och zen): Känslans alkemi av Tara Benett-Goleman. Eftersom jag följt övningarna i hennes bok så har författaren på så sätt varit en av mina pedagoger.
 • The Body has its reasons av Thérèse Bertherat
 • Taoistisk läkekonst: En session och undervisning under en helg i utförandet av olika övningar och deras bakgrund för Frances Carter, taoistisk allmänläkare bosatt i Thailand och auktoriserad att undervisa. (Mer information finns under menyfliken ”Taoistisk läkekonst”)

top

2. Alternativmediciner och deras förklaringsmodeller, filosofier
Alternative medicine and their explanation models, philosophies

 • De fyra ädla sanningarna, (Video & Audio The Office of His Holiness The Dalai Lama)
  Ett tvådagars seminarium hållet på engelska med Dalai Lama (a two days seminarie in english). Har skrivit ner föreläsningen som hålls på engelska till skrift och översatt det till svenska och nu (28 mars 2018) skickat det till H.H. Dalai Lamas Home office för korrigeringar. (I have written down the lecture held in english and translated it into swedish, now (28:th of March 2018) I have sent it to the Home Office for H.H. Dalai Lama for correction.)
 • ”Den tibetanska dödsboken” av Evans- Wentz
 • Bhagavad – Gita” 2008 översatt av Martin Gansten från sanskrit till svenska
 • ”Visdomens energi” (Wisdom Energy) 1982, av Lama Yeshe och Zopa Rinpoche
 • ”Den hemliga läran” av Helena Petrovna Blavatsky (egentligen borde titeln översättas med ”Den dolda läran”)
 • ”Esoterisk läkekonst” och ”Från intellekt till intuition” av Alice Anne Bailey
 • Föreläsning i Leksand samt böckerna,” Ayurveda för ditt sinne” och ”I det sista regnet” av Janesh Vaidya, ayurvedisk läkare
 • ”Tao sexologi – boken om den oändliga visdomen” av Stephen T. Chan
 • ”Den nya reflexologin” av Inge Dougans utgiven på solrosens förlag.
 • Masteruppsats av RIKARD EDBERTSSON. Handledare: Johan Lundin Malmö Högskola Examinator: Mats Greiff Fakulteten för lärande och samhälle Historiska Studier Masteruppsats 30 hp
  >>”En kulturanalys av de första kiropraktorerna i Sverige, deras strategier för att uppnå erkännande och organisering som profession på läkekonstens fält mellan åren 1921-1936.”

top

3. Den västerländska medicinens bakgrund är kristendomens och vetenskapens område och gränser
The background to western medicine is the profileration and borders of christianity and science.

 • ”Skapande mening – En begreppsgenealogisk undersökning om rationalitet, vetenskap och planering”,1995, ”Om meningens nedkomst – En studie i antropologisk tropologi”, 1995 av José Luis Ramírez
 • ”A history of Christianity” av Diarmaid MacCulloch
 • ”Tro och vetande” (1949) av Ingemar Hedenius
 • ”Om tro och vetande – Ingemar Hedenius kristendomskritik i ett halvsekelperspektiv” 2001 av Rainer Carls
 • Universaliestriden, en huvudfråga under medeltiden. Länk till uppsats skriven av Gyula Klima
  ”The Medieval Problem of Universals”. a link to the text written by Gyula Klima.
  The latest version of the entry The Medieval Problem of Universalsmay be cited via the earliest archive in which this version appears: Klima, Gyula, ”The Medieval Problem of Universals”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = .
  The citation above refers to the version in the following archive edition: Fall 2013 (substantive content change)
 • En pdf.fil från Göteborgs universitet skriven av Johan Mårtensson 5:te februari 2004. Tomas av Aquinos gudsbevis, Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a. 2. 1-3.
 • ”Den Nikomachiska etiken” av Aristoteles
 • ”On Memory and Reminiscence” by Aristotle translated by J.I. Beare. Originally published in Ross, W. D. (Ed.) (1930). (from Christophar Green’s Classic Collection)
  (Om minnet och att minnas av Aristoteles, översatt av J.I. Beare från grekiska(?) till engelska och publicerat första gången i Ross, W.D. (Ed:) (1930) från Cristophar Green´s ‘Classic Collection’.)
 • ”Om själen.” (”On the soul”) av Aristoteles. Översatt av Kimmo Järvingen till svenska och J.A. Smith till engelska. Får väl läsa den på engelska först
 • ”Nous, noesis and noeta: the transcendent apriorist tradition in epistemology” 
  by Burgess, Mark Robert (2002) PhD thesis, University of Glasgow. 
  Eftersom J.I. Beare skriver ut de grekiska orden ”noeta” och ”aistheta” i sin översättning av Aristoteles On Memory and Reminiscence
 • ”Staten” av Platon
 • ”För Guds skull”, ”Historien om Gud” (The Case of God) 2009 av Karen Armstrong.
 • Följande böcker av Umberto Eco : ”Il cimitero di Praga” /sv. ”Begravningsplatsen i Prag” 2012, ”Il pendolo di Focault” / sv. ”Focaults pendel” 1988, ”Lísola del giorno prima”/ sv. ”Gårdagens ö” 1994, ”Baudolino” 2000.
 • ”Ämbetsbrott av präst. En kyrkorättslig studie från medeltid till nutid.”1999.(Clerical Malpractice. A study in Swedish Canon Law from the Middelages to the present day.) av Sven Lindegård.
 • ”Judasevangeliet” direkt översatt från koptiska till svenska av Jörgen Magnusson.
 • ”Illusionen om Gud” av Richard Dawkins
 • ”Vad är vetenskap” av Martin Ingvar
 • ”An Autobiography” (En självbiografi) 1939, av R.G. Collingwood
 • ”Historicismens elände” 1957, ”En intellektuell självbiografi”1976 av Sir Karl Popper
 • ”Min stroke” av hjärnforskare Jill Bolte Taylor
 • ”Alltings mått” 2012 av Anders Ekström och Sverker Sörlin
 • ”Från grekisk till islamisk filosofi” av Ulrika Haglund (2008), Lunds Universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap, D-uppsats 10p,
  >>länk till pdf ”från grekisk till islamisk filosofi”
 • ”Nominalism in Metaphysics” by Gonzalo Rodriguez-Pereyra , Copyright © 2015
 • ”Abstract Objects” by Gideon Rosen , Copyright © 2012 by
 •  ”Science and Religion” – From Aristotle to Copernicus by Edward Grant. John Hopkins University Press Baltimore 2004
 • ”The Case for God” – Med Gud på vår sida. September 7, 2010
  by Karen Armstrong. Natur och kultur förlag, utgiven på svenska mars 2016.
  Inbunden – ISBN: 9789127144569 
  Ebok – ISBN: 9789127144576
 • >>Syriens eller Arameernas historia, skriven av Dr. Assad Sauma-Assad, på webbplatsen för Arameiska Demokratiska föreningen. Artikeln är kopierad från tidskriften Aram nr 13-14 (år 1997), sidor 35-42. Tidskriften utgavs av Arameiska Akademikernas Förbund i Sverige.
 • Tryckfrihet och yttrandefrihet, länkar och källor som beskriver bakgrund och omständigheter.
  >> ”1766 års tryckfrihetsförordning – bakgrund och betydelse” av Jonas Nordin.
  >> ”Svenska typografernas historia: minnesskrift” av Nils Wessel. digitaliserad i projekt Runeberg.
 • Ett nystartat projekt på juridiska fakulteten, Uppsala universitet – kan jag knappt bärga mig inför att se vad de kommer fram till:
  >> Forskningsprojekt analyserar protestantismens avtryck i nordisk rätt
  Det nystartade projektet ”protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law” (ProNoLa) ska undersöka sambandet mellan den Lutherska traditionen och den sekulära rätten i Norden under de senaste 500 åren.Tack vare ett anslag om 8,2 miljoner kronor är det nu möjligt för teologer och jurister i Norden att genomföra jämförande studier av de källor som har betydelse för kyrko- och rättshistoria. Forskarna i projektet har för avsikt att undersöka protestantismens betydelse för den nordiska sekulära rättsidén och samtidigt utreda minoriteters inflytande både idag och ur ett historiskt perspektiv.
 • Ingemar Düring, ”Aristoteles, Darstellung und Interpretation seines Denkens” publ. första gången 1966. Min bok är tryckt 2005. ISBN 3-8253-5036-3
 • Hallberg, M, Molander, B. & Olausson, L. (1996). ”Vetenskap som praktik. Skisser till undersökningar av vetenskapens praktiska sidor.”
  Göteborg: Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet,  Skriftserien Forskningens villkor.
  Författare Margareta Hallberg. Margareta Hallberg, Bengt Molander, Lennart Olausson. Institutionen för idé- och lärdomshistoria,
  Texten lästes inom Doktorandkurser 2004 ”Det subjektiva inom konst och vetenskap 5 p”
 • Att skilja ut ”det vetenskapliga” av ”Emma Frans och Åsa Wikforss som båda hösten 2017 kom ut med böcker om att skilja vetenskap från tomma påståenden” (info kopierat från www.marchforscience.se)
  Emma Frans: http://www.emmafrans.se/ och ”Larmrapporten” Volante förlag (2017-09), 163 s, svenska ISBN: 9789188123930
  Åsa Wikforss: ”Alternativa fakta Om kunskapen och dess fiender”, Fri tanke förlag (2017-09) ISBN: 9789187935893
 •  Sven Ove Hansson,”Konsten att vara vetenskaplig” publ. på KTH:s ”personliga webbsidor” (2007 08 14). Sven Ove Hansson är numera (2018) professor på Institutionen för filosofi och teknikhistoria, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan).
 • John Sutton om ”Movements, Memory and Mixture: Aristotle confusion and the historicity of memory” (rev. 2018) publ. on Academia. >> Länk till hans texter.
 • Susan Blackmore ”Medvetandet” publ. 2005 på Oxford Press, mitt översatta nytryck är gjort 2014 på Fri Tanke förlag.
 • Juan Duartes
  Juan (Johan) Duarte, född i San Juan (Navarre, i Norra Spanien). Kan Juan vara en förspanskning av det skandinaviska namnet Johan?

top

4. Videos

Följande länkar om medvetenhet, uppmärksamhet och närvaro är egentligen en direkt följd av de obesvarade frågorna från medeltidens ”Universaliestrid”. Se länk ovan.
Following links about consciousness, attention and awareness really are a direct consequence of the unanswered questions from ”The Medieval Problem of Universals”, see link above.

top

5. Övriga belysande texter och använda referenser

 • Muntlig och skriftlig kultur av Walter J. Ong
 • Människan och hennes symboler, Jaget och det omedvetena Carl G. Jung
 • The Body as a medium of expression (1975) en samling essayer från en föreläsningsserie hållen på institutet för Samtida konst i London (the Institute of Contemporary Arts, London) sammansatta av Jonathan Benthall och Ted Polhemus
 • Egypten, faraonernas värld
 • Filosofilexikonet 1988 från bokförlaget Forums När?Var?Hur? serie, det danska originalet är utgivet på Politikens förlag 1983.
 • Min stroke. (A stroke of insight) Jill Bolte Taylor
 • The body keeps score av Bessel van der Kolk. (Ett tips från en bekant som arbetar som psykolog, psykiater och bland annat med psykoanalysens metoder.)

top

6. Kroppsliga uttryck för inre tillstånd
(Bodily expressions for inner state of mind)

Förutom Rorschachtestet nedan, så är ju dans och mimik konstformer som uppenbart bygger på att genom kroppen visa på ”inre” tillstånd. Dessutom, visst är det väl så även för dig att du kan känna igen dina bekanta på håll, utan att du egentligen kan se ansiktet? Att vi känner igen varandra på sättet att gå och stå? Dvs hur vi håller kroppen.

 • Kroppsspråk av Samy Molcho (1984) pantomimartist
 • ”The vision of modern dance. In the Words of Its Creators.” Ed. by Jean Morrison Brown, Naomi Mindlin and Charles H. Woodford. 2nd Edition (1998)
 •  ”Emotions Revealed”, ”Telling lies” by Paul Ekman
  https://www.paulekman.com/paul-ekman
  H.H. Dalai Lama refererar till P. Ekmans arbete om ansiktsuttryck, sinnestillstånd och känslor i sin föreläsning om Four Noble Truths March 23-24, 2012 New Dehli, India. Foundation for Universal Responsibility, Office of His Holiness the Dalai Lama
  2:54:53 – 3:02:25

top

7. Om Rorschachtestet
About the Rorschachtest

Följande källor är hämtade från svenska och engelska wikipedia. (Sources to following references is Swedish and English Wikipedia):

 • ”ett perceptuellt kognitivt personlighetstest… tanken med testet är att man projicerar material från sitt undermedvetna.”
  ”Using interpretation of ”ambiguous designs” to assess an individual’s personality is an idea that goes back to Leonardo da Vinci and Botticelli. Interpretation of inkblots was central to a game[which?] from the late 19th century. Rorschach’s, however, was the first systematic approach of this kind (11)….
  subjects’ perceptions of inkblots are recorded and then analyzed using psychological interpretation, complex algorithms, or both. Some psychologists use this test to examine a person’s personality characteristics and emotional functioning. It has been employed to detect underlying thought disorder, especially in cases where patients are reluctant to describe their thinking processes openly.[3]
 • Rorschach test invented by Hermann Rorschach 1921 (1)
 • After Rorschach’s death, the original test scoring system was improved (my comment: maybe developed should be a more accurate term considering the inventors intentions with the test) by Samuel Beck, Bruno Klopfer and others. John E. Exner summarized some of these later developments in the comprehensive system, at the same time trying to make the scoring more statistically rigorous, during 1970. The Exner system remains very popular in the United States, while in Europe other methods sometimes dominate, such as that described in the textbook by Evald Bohm, which is closer to the original Rorschach system and rooted more deeply in the original psychoanalysis principles.[citation needed]
 • Sigvard Lingh har skrivit en sammanställning (2007) av forskning som stöder Rorschachtestet. Lingh, S. (2007). Projektiva test och rättssäkerheten. Psykologtidningen. Nr 2, sid 17-19.
  (Sigvard Lingh has written a summary on research supporting the Rorschach test.)
 • Rorschachforum (2007) http://www.rorschach.nu/medlem/forum/forum_posts.asp?TID=88&PN=1
 • Svenska Rorschachföreningen: www.rorschach.nu
 • Rorschach testet har kritiserats av bland andra (… has been criticized  by among others): Kritik har bland annat framförts av Lennart Sjöberg 
 • Rorschach avsåg aldrig att bläckfläckarna skulle användas som ett generellt personlighetstest, utan utvecklade dem som ett verktyg för att diagnostisera schizofreni. Det var inte förrän 1939 som ett test användes i tron att det skulle kunna visa personligheten, vilket Rorschach alltid varit skeptisk till. (23)
  (Rorschach himself never intended the inkblots to be used as a general personality test, but developed them as a tool for the diagnosis of schizophrenia. It wasn’t until 1939 that the test was used as a projective test of personality, a use of which Rorschach had always been sceptical.[23]
  Interviewed in 2012 for a BBC Radio 4 documentary, Rita Signer, curator of the Rorschach Archives in Bern, Switzerland, suggested that far from being random or change designs, each of the blots selected by Rorschach for his test had been meticulously designed to be as ambiguous and ”conflicted” as possible[24].)
 • 1. Psychodiagnostik (Psychodiagnostics) is a 174-page monograph written by Hermann Rorschach in 1921 containing the results of his studies on mental patients, and 10 cards that became the foundation of the Rorschach test.
  Based on the correspondence of Rorschach, available in Hermann Rorschach (1884–1922): Briefwechsel, the publishing process was a two year undertaking.[2] A second edition was edited by Walter Morgenthaler and published in 1932.[3] In 1942 it was published in English as Psychodiagnostics: A Diagnostic Test Based on Perception
 • 3. ^ Gacano & J. Reid Meloy 1994[page needed]
 • 11.^ Groth-Marnat 2003, p. 408 ( my comment: about H.Rorschach systematic approach of interpretating inkblobs)
 •  23.  ^ a b ”What’s behind the Rorschach inkblot test?”. BBC News Magazine. 24 July 2012. Last updated at  23:54 GMT. Source BBC news 2013 06 09 article

top

8. Smärtlindring – Painrelief

Tips från Dr Mercolas webbsida i inlägget (Tips from the Dr Mercola site in the article) ”As Painkiller Addiction and Overdoses Continue to Rise, Pharmaceutical Companies Are Sued for Inciting Epidemic”. 2014 07 19.
Syftet med inlägget är att lyfta frågan om det ökande problemet med drogberoende och i slutet av det har han listat en rad sätt att bli av med smärta utan droger eller mer harmlösa droger (dock jag tycker inte att cannabis är harmlös!)
The pursue of the article is about the rising problem with drugaddiction, but in the end of the article he has listed a row of tips of nondrug – or more or less harmless drugs (except for cannabis in my opinion).
top

9. Andras personliga erfarenheter

Ove Carlssons redogörelse i boken >>”Snärjd”
top

10. Annat, påminnelser – Other stuff and reminders

top

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.