Om min firma ASLÖG (about my sole enterprise ASLÖG)

ASLÖG blå 2014116 ord (words. Scroll down for english version)

  • ASLÖG registerades som enskild firma 1993 och med skattebevis 1998.
  • Jag har en master i landskapsarkitektur från SLU, Sveriges Lantbruks Universitet med inrikting på gestaltning och översiktlig planering.
  • 20 p. allmän psykologi från Göteborgs Universitet
  • och en kurs i humanvetenskaplig handlingsteori på NORDPLAN (Nordiska institutet för samhällsplanering 1968-1997.)

Det var under kursen på Nordplan (>> om mina lärare) jag fick en konstruktiv begreppsuppsättning för att kunna prata och förstå gestaltandet som en handling skild från det designade objektet, även om de förstås är nära förbundna med varandra.
Även om ASLÖG registrerades för att bilda en ram runt mitt intresse för gestaltning som handling så har mina kunders fokus främst legat på det
designade objektet: trädgården, utemiljön och även inredning. Därför förknippas ASLÖG främst med trädgård och landskapsarkitektur.

flagga brittisk

  • ASLÖG was registered as a sole enterprise 1993 and for tax 1998.
  • I have a master in landscape architecture at SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, focused on design and physical planning (I guess best describes it).
  • 20 p (= full time half a year) general psychology at the University of Gothenburg and
  • a course in ”science of the theory about human acting” at NORDPLAN (the Nordic Institute in Urban and Social Planning, 1968 -1997).

It was during the course at Nordplan (>> about my teachers) I got a useful set of concepts that enabled me to talk about and understand design as an act, apart from the designed objects, even if they naturally are very closely related to one another.
Even if ASLÖG was registered with the intention to be a frame for my interest in designing, my clients interests has foremost been on the designed object: the garden, the outdoor environment, the public space and interior design. Hence my sole enterprise ASLÖG is mainly associated with garden and landscape architecture.

Annonser