länkar (links) … design

Referenser, källor, litteratur och ”påminnelser”. (References, sources, litteratur and ”reminders”.)

Kvar att studera är markerat med grön text, påbörjade är rödmarkerade. (Left to study are marked with green text, and text I have begun with are marked with red.)

Några av länkarna och litteraturen finns också i undermenyn ”länkar – röda handskar”, eftersom arbetet med att bli bra i ryggen innebär att gestalta om sig. Det är ett skapande arbete.
Some of the links are the same as in the submenu ”links -red gloves” since the work with getting well in the back is a designing work. It is a creative work.

Om att designa, skapandet – About designing, the act

Meg Harris Williams  (>> webbplatsen) konstnär och skribent, skriver om modellteckning som ett exempel på, eller en modell för, självinsiktens konst (självobservationen och analysen): konst och analys.
artist and writer, writes about ”Lifedrawing as a model for the art of self-observation and discovery: art and analysis >>Life drawing by Meg Harris Williams
Föredraget har hållits för Wessex psykoterapeutiska förening i Mars 2010 och på Winchester inför det första ”BAP” modellteckningstillfället ‘Konst och Analys’, Maj 2011.
Talk given to the Wessex Psychotherapy Society, March 2010
and at Winchester for the first BAP lifedrawing session ‘Art and Analysis’, May 2011.

Eric Maiser delar med sig av sina erfarenheter på sin blogg >>http://ericmaisel.com/blog/. Just det här inlägget tar upp skillnaden mellan visionen och verkligheten.
Eric Maisel shares his experiences: http://ericmaisel.com/blog/, this particular post address the difference between inner vision and ”reality”.

Annika Burholm, modell, skriver i ”Modellens öga” om att stå modell, teckna, måla och skriva.

Litteratur, böcker

 • Arnheim, Rudolph, Art and visual Perception
 • Eco, Umberto : Vad kostar ett mästerverk (Travels in hyperreality) 1986
 • Feldenkrais, Moshe, Medvetenhet genom rörelse (Awareness through movement) 1972
 • Lama Yeshe and Zopa Rinpoche, Visdomens energi (Wisdom Energy) 1982
 • Taylor, Jill Bolte, Min stroke (A stroke of insight)

Om medvetenhet, uppmärksamhet och närvaro (Consciousness, attention and awareness)

Följande länkar om medvetenhet, uppmärksamhet och närvaro är egentligen en direkt följd av de obesvarade frågorna från medeltidens “Universaliestrid”. Se länk till Gyula Klima ” “The Medieval Problem of Universals”.
Following links about consciousness, attention and awareness really are a direct consequence of the unanswered questions from “The Medieval Problem of Universals”, see link above.
(Några av länkarna finns också i undermenyn länkar – Röda Handskar. Some of the links are the same as in the submenu ”links -red gloves)

Videos

Om att känna och känslorna, om hur verbet blir till objekt och hur känslorna och intryckets knytning skapas och hänger samman.
About to feel and the feelings, about how verb turns to noun and how the feelings and the impressions conncetions are created and continues to be linked together.

Om Rorschachtestet (About the Rorschachtest)

Följande källor är hämtade från svenska och engelska wikipedia. (Sources to following references is Swedish and English Wikipedia):

 • ”ett perceptuellt kognitivt personlighetstest… tanken med testet är att man projicerar material från sitt undermedvetna.”
  ”Using interpretation of ”ambiguous designs” to assess an individual’s personality is an idea that goes back to Leonardo da Vinci and Botticelli. Interpretation of inkblots was central to a game[which?] from the late 19th century. Rorschach’s, however, was the first systematic approach of this kind (11)….
  subjects’ perceptions of inkblots are recorded and then analyzed using psychological interpretation, complex algorithms, or both. Some psychologists use this test to examine a person’s personality characteristics and emotional functioning. It has been employed to detect underlying thought disorder, especially in cases where patients are reluctant to describe their thinking processes openly.[3]
 • Rorschach test invented by Hermann Rorschach 1921 (1)
 • After Rorschach’s death, the original test scoring system was improved (my comment: maybe developed should be a more accurate term considering the inventors intentions with the test) by Samuel Beck, Bruno Klopfer and others. John E. Exner summarized some of these later developments in the comprehensive system, at the same time trying to make the scoring more statistically rigorous, during 1970. The Exner system remains very popular in the United States, while in Europe other methods sometimes dominate, such as that described in the textbook by Evald Bohm, which is closer to the original Rorschach system and rooted more deeply in the original psychoanalysis principles.[citation needed]
 • Sigvard Lingh har skrivit en sammanställning (2007) av forskning som stöder Rorschachtestet. Lingh, S. (2007). Projektiva test och rättssäkerheten. Psykologtidningen. Nr 2, sid 17-19.
  (Sigvard Lingh has written a summary on research supporting the Rorschach test.)
 • Rorschachforum (2007) http://www.rorschach.nu/medlem/forum/forum_posts.asp?TID=88&PN=1
 • Svenska Rorschachföreningen: www.rorschach.nu
 • Rorschach testet har kritiserats av bland andra (… has been criticized  by among others): Kritik har bland annat framförts av Lennart Sjöberg 
 • Rorschach avsåg aldrig att bläckfläckarna skulle användas som ett generellt personlighetstest, utan utvecklade dem som ett verktyg för att diagnostisera schizofreni. Det var inte förrän 1939 som ett test användes i tron att det skulle kunna visa personligheten, vilket Rorschach alltid varit skeptisk till. (23)
  (Rorschach himself never intended the inkblots to be used as a general personality test, but developed them as a tool for the diagnosis of schizophrenia. It wasn’t until 1939 that the test was used as a projective test of personality, a use of which Rorschach had always been sceptical.[23]
  Interviewed in 2012 for a BBC Radio 4 documentary, Rita Signer, curator of the Rorschach Archives in Bern, Switzerland, suggested that far from being random or change designs, each of the blots selected by Rorschach for his test had been meticulously designed to be as ambiguous and ”conflicted” as possible[24].)
 • 1. Psychodiagnostik (Psychodiagnostics) is a 174-page monograph written by Hermann Rorschach in 1921 containing the results of his studies on mental patients, and 10 cards that became the foundation of the Rorschach test.
  Based on the correspondence of Rorschach, available in Hermann Rorschach (1884–1922): Briefwechsel, the publishing process was a two year undertaking.[2] A second edition was edited by Walter Morgenthaler and published in 1932.[3] In 1942 it was published in English as Psychodiagnostics: A Diagnostic Test Based on Perception
 • 3. ^ Gacano & J. Reid Meloy 1994[page needed]
 • 11.^ Groth-Marnat 2003, p. 408 ( my comment: about H.Rorschach systematic approach of interpretating inkblobs)
 •  23.  ^ a b ”What’s behind the Rorschach inkblot test?”. BBC News Magazine. 24 July 2012. Last updated at  23:54 GMT. Source BBC news 2013 06 09 article

 

Annat och personliga påminnelser – Other stuff and my personal reminders

Från Lärardag i fysik 2013. Inspelat den 30 oktober. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

Om solneutriner, Icecubes genombrott och andra nya rön

Per Olof Hulth prof. emeritus astrofysiker ledamot i KVA håller föredrag om att i standardmodellen (som bekräftas av den förutsedda higgspartikeln visad av Olga Botner på seminariet) är neutriner masslösa – men hur kan de då oscillera mellan olika typer av neutriner? Från elektronneutriner över till tao och myonneutriner under färden från solen till jorden.
Tyvärr är videon inte tillgänglig längre. http://urplay.se/Produkter/179711-UR-Samtiden-Fysik-for-fysiklarare-Solneutriner-Icecubes-genombrott-och-andra-nya-ron

Om Planck (satelliten) och den kosmiska bakgrundsstrålningen

Rahman Amanullah astrofysiker från Stockholms universitet förklarar med relativ lättillgänglighet strålningen bakom Big bang, hur den funkar, och varför. I teorin borde vi kunna se ända tillbaka till Big bang, och till den heta strålningen. Han förklarar också hur man på enklaste viset kan få nobelpris i fysik.
Tyvärr är videon inte tillgänglig längre.http://urplay.se/Produkter/179684-UR-Samtiden-Fysik-for-fysiklarare-Planck-och-den-kosmiska-mikrovagsbakgrunden

 

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.