DOI, doi märkning för att hitta texter på nätet

105 ord (words) publ. 2017 09 15 Här är två länkar som dels visar hur biblioteken i Sverige använder doi märkning och dels hur du kan ansöka om att få din skrift DOI märkt av SND, Svensk Nationell Datatjänst. Bibliotekens nätplats libris: librisbloggen på kungliga biblopteket om doi /2017/01/23 SND arbetar på uppdrag av Vetenskapsrådet: Göteborgs universitets…

Sparade gamla nätsidor (saved old web pages)

211 ord (words, English text in italics) publ 2017 04 04 Jag råkade hitta den här nätplatsen med och om gamla nätsidor och nätplatser som funnits på ”geocities” från 1994 då den lades upp till 2009, då den arkiverades. http://www.oocities.org/  (I happened to find this website with and about old webpages and websites that were on ”geocities”…

Fragments numrering i Riksarkivets databas

89 ord(words) 2017 01 30 En länk till Användaranvisningar till databasen över medeltida pergamentomslag. Fragmenten på riksarkivet är numrerade. Jag har letat efter vad benämningen ‘T’ kan betyda som referens och källa. Jag har stött på kommentarer till ‘T’ och även att den använts som källreferens, åtföljt av ett nummer och namnet Strabo. Det har fått…

Pengar bakom påhittade nyheter – vad är sant?

231 ord (words) 2017 01 15 tillägg gjort: 2017 01 24, 30 Råkade på en artikel i Svenska dagbladet i samband med desinformation runt det amerikanska presidentvalet 2016, Clinton mot Trump. En länk till artikeln. Ett utdrag ur artikeln lyder : ”Det har sina orsaker. Flera upphovspersoner till desinformationen, som intervjuats av amerikanska medier veckorna efter valet,…

Källkritik på nätet och lite annan fakta om nätet, en länk till iiS.se – Criticism of the sources, a link to iiS.se (internetstiftelsen i Sverige)

266 ord (words, scroll down for english version) 2016 11 21 12 01 En länk till en text om källkritik skriven av Kristina Alexandersson på iiS.se (internetstiftelsen i Sverige). Redaktör är viralgranskaren Åsa Larsson. Guiden finns att ladda ner gratis som pdf, läsa på webben eller att köpa på iiS.se nätplats. >> https://www.iis.se/fakta/kallkritik-pa-internet/ I guiden…