Att söka pengar

144 ord (words) publ. 2018 09 20 En skrivhjälp är att ha pengar medan man sitter och skriver. Kulturstipendier.se är en kostnadsfri sökmotor som lagts upp av en ideellt arbetande ”fri aktör”. Han eller hon beskriver det som sitt hobbyprojekt. stiftelsemedel.se är också en sökmotor uppsatt av en grupp ideellt arbetande som har bildat en…

DOI, doi märkning för att hitta texter på nätet

105 ord (words) publ. 2017 09 15 Här är två länkar som dels visar hur biblioteken i Sverige använder doi märkning och dels hur du kan ansöka om att få din skrift DOI märkt av SND, Svensk Nationell Datatjänst. Bibliotekens nätplats libris: librisbloggen på kungliga biblopteket om doi /2017/01/23 SND arbetar på uppdrag av Vetenskapsrådet: Göteborgs universitets…

Sparade gamla nätsidor (saved old web pages)

211 ord (words, English text in italics) publ 2017 04 04 Jag råkade hitta den här nätplatsen med och om gamla nätsidor och nätplatser som funnits på ”geocities” från 1994 då den lades upp till 2009, då den arkiverades. http://www.oocities.org/  (I happened to find this website with and about old webpages and websites that were on ”geocities”…