Symboler i filosofier, religioner, förklaringsmodeller- Symbols in philosophies, religions, explanation models

172 ord (words. Scroll down for english version) 2017 03 29 Vad har elefanten för betydelse som ”symbol”? En länk till en sida på nätplatsen OoCities – kan ge en (av flera?) förklaring till vad elefantgudomen betyder för en hindu. Elefantguden kallas för: Ganpathy, Ganpati, Ganesh och Gajanana. Det kan finnas mer kul att botanisera i…

Oberoende granskning av skattesystemet! Vem och varför.

152 ord (words. No english version) publ. 2017 02 24 Ekonomi: Om vikten av oberoende granskning av skattesystemet och vem som kan göra det skriver John Hassler om i ett gästinlägg på Ekonomistas nätplats. Inlägget är en skrivelse till den parlamentariska utredningen om Riksrevisionen. Han skriver om vikten av att hålla isär värderingar och fakta. I…

Att hamna och att råka … en komplettering till Maja Aases spaning ”Våga vägra luddet” i P1 fredag 22 april 2016

ord 327 2016 04 23 (no english version) Användandet av uttrycken ”att hamna” och ”att råka” visar på en insikt om att framtiden inte kan förutses. Jag har inte kontroll över alla de situationer jag ”hamnar” i. Jag har inte heller kontroll över hur andra människor reagerar på det jag gör och säger. Jag kan…