Theophrastos från Eresos på Lesbos ( ca 371 – ca 287 e.Kr)

53 ord (words) flyttat till inlägg från sidan ”Kronologi -för Organons väg” 2018 08 04 publ datum 2018 01 01 Aristoteles, elev, medarbetare och medlem i Aristoteles Peripatetiska akademi Lykeion utanför Athen. Theophrastos efterträdde Aristoteles som föreståndare för skolan. Aristoteles och Theophrastos bibliotek ärvdes av Neleus. (Flera källor: … Theophrastos dör innan Philadelphus II tillträder…

Symboler i filosofier, religioner, förklaringsmodeller- Symbols in philosophies, religions, explanation models

172 ord (words. Scroll down for english version) 2017 03 29 Vad har elefanten för betydelse som ”symbol”? En länk till en sida på nätplatsen OoCities – kan ge en (av flera?) förklaring till vad elefantgudomen betyder för en hindu. Elefantguden kallas för: Ganpathy, Ganpati, Ganesh och Gajanana. Det kan finnas mer kul att botanisera i…