Kan vetenskap förenas med religion? – Can science be united with religion?

3 722 ord (words, no english version) publ. 2015 10 10  ”Reflektionen och undersökningarna av hur och varför västerländsk medicin skiljer sig från ”andra” medicinska praktiker, de vi här i väst vanligtvis kallar alternativmedicin, har blivit mycket mer omfattande än vad jag någonsin kunde tro eller ana. Att sökandet efter svar skulle leda mig till…

Intuition och hur vi organiserar information – Intuition and how we organize information

1760 ord/ 2190 words/ 2015 06 23 Scroll down for english version. Om gestaltlagar, uppmärksamhet, medvetenhet och medvetandet. Jag placerar två flaskor intill varandra. De har likadan form, färg och storlek även etiketten är likadan och säger: ‒ Spontant när vi ser två föremål med samma form, färg och storlek så grupperar vi ihop dem…

Lilla och stora mörkret, om att minnas och att glömma – The Little and The Vast Darkness, about to remember and forget

2015 06 16, fortsättning följer – 1600 ord/ 20 words (No english version) – eller olika sätt att stressa minnet. Vi nyfikna grubblare möts en tisdagkväll i juni. Det är uttrycket ”lilla och stora mörkret” som fångat intresset. Jag använde det i ett mail för att beskriva mina problem med glömska det senaste halvåret. Det lät lagom…

Ironi och cynism – Irony and cynicism

7 373 ord (words) LIX 36, publ. 2013 08 26. Utvecklat och översatt (extended and translated) 2015 januari (–y ), uppdat. 2019 09 11 innehåll (content) Irony and cynicism (eng.) Jump down to English version! Den cyniska hållningen (the cynical attitude) Ironi (irony) Relationen mellan ironi och cynism (The relationship between irony and cynicism) reflexion 5…

St Vincent, Tobago Caye 2014 04 26 Scaramouche

Hur relaterar formell logik till metonymiska förskjutningar och metaforiska förtätningar? – How does formal logic relate to metonymical transitions and metaphorical condensations?

2 592 ord (words. Scroll down for english version) 2014 06 02 uppdat. 2017 01 04 Här är mitt inledande utskick till grubblarna. I och med översättningen till engelskan kommer jag på vad jag kan förbättra och förtydliga. Here is my initiating text sent to the brooders. During the translation to english I find how…