En utmaning för googels översättningsalgoritm – a challenge for the algorithm of google translate

359 ord (words) publ. 2019 08 26tillägg 2019 08 29 Någonstans stod det att googelöversättningarna bygger på statistiska mätningar av vilka ord som brukar användas ihop med andra ord, helt enkelt vilka ordkombinationer som är vanligast utan att egentligen väga in vad de betyder. Samtidigt läser jag i Aristoteles text ”Retoriken” att för att en…

anteckningar och kommentarer till Aristoteles Retoriken i tolkning och översättning av Johanna Akujärvi – om att förstå ”peitho, pistis, topos och enthymema” som dynamiska tankehandlingar. En jämförelse med J.L.Ramírez tolkning av ”telos”.

9 315 ord (words) 2019 04 21 – 07 22Innehållsförteckningens länkar verkar inte fungera,… jag ska fixa det sedan. Tills dess – scrolla. Innehållsförteckning Kommentar till inledningen.Kommentar till introduktionen.Enthymema – kultur.J.L.Ramírez om syllogismens roll i dialektik, retorik och analytika(organon, kommer att kallas logiken).Enthymema – topoiEn jämförelse.Om metaforen.Peitho och Pistis.Varför J. L. Grinde skriver introduktionen.Kommentar till…

Hur kan Kultur göra gott för Hälsan?

Detta brottstycke av texten är på ca 1 700 ord, hela texten ca 21 599 ord (words. No English translation yet…) LIX-tal 43 Påbörjad september 2018 publ. 2018 12 06 redigerad och kompletterad 2018 12 12, 14, 16provläst skiftet 2018-19, knyts till retoriken och skrivs om/redigeras – vilket fortfarande pågår 2019 10 En undersökning av…

Hur kan Kultur göra gott för Hälsan? -En inledning

544 ord (words) skrivet 2018 09 26  publ. 2018 12 17länk till utdrag av början på färdig text tillagd 2019 01 27 Jag funderar på frågan jag fått. Eftersom jag ser oss alla som skapande varelser så är kultur för mig ett samlande namn för vårt pågående skapande och alla våra olika och individuella uttryck…

Fanatisk, besatt eller bara ”vansinnigt” intresserad – forskning och brittisk nördighet

1 225 ord (words, no english translation yet) publ. 2017 09 15 uppdat. 2019 01 27 Vi har träffats i bokcirkeln och under samtalet kom jag att tänka på mitt grubblarämne, ”Vad är det för skillnad mellan att vara fanatisk, besatt, vansinnigt nyfiken, nördigt insnöad eller forskare?”. nördighet I min hand håller jag Dave Goulsons…

Mindfulness i svenska språket – Mindfulness in swedish language

896 ord (words. No English translation) 2016 12 05 språkligt redigerad igen 2019 02 15 (behöver skrivas om) Genom Tara Bennett-Golemans bok ” Känslans alkemi. Hur sinnet kan läka ditt hjärta”, blev jag introducerad i ”aktgivande”. Ett disciplinerat observerande av egna tankar och känslor. Samtidigt hör jag ordet mindfulness användas omkring mig i alla möjliga…