Medvetande

224 ord (words) skrivet och publ. 2018 01 11 Jag funderar på engelska ordet mind och dess översättning till svenska (även i inlägget om << mindfulness i svenska språket). Jag undrar om ordet medvetande är en översättning som fungerar? Mind your steps eller Mind the steps, skulle då inte bli ”Sinna dina steg” eller ”Sinna trappan”,…

Attitydskillnader – hämtat från intervju i svt aktuellt under 2017

203 ord (words. Scroll down for english version) publ. 2017  12 31   … och ja, vår politiker, har verkligen ett sådant där tjockt svart skägg som är på modet och hans meningsmotståndare var en lång gänglig rödlätt man med fyrkantiga glasögon. Vår skäggiga politiker sade inte uttryckligen att de skulle skjutas utan att hårdare…

Stiftelser, föreningar och risken med att formalisera det levande (Foundations, organizations, associations and the risks formalizing the living)

387 ord (words. No english version yet) 2017 12 20 Jag har funderat på att skapa en stiftelse för människors skapande … men, riskerna är stora att det blir förfelat. För modellteckningen har vi skapat en policy, bara det är en risk. Även om policyn är något som utvecklats under tiden med avsikt att gynna…

Hur sömn(-brist) påverkar hjärnan

57 ord (words) publ 2017 11 08 Artikel i illustrerad vetenskap nr 14 2017 av Andreas Andersen. Ska söka upp undersökningarna sen … Några korta fraser som stöd: avfallsprodukter rensas och sköljs bort av ryggmärgsvätskan -glymfatiska systemet Synapser krymper och laddar om – minnesstädning – visas av forskare 2017 från University of Wisconsin-Madison, USA AMPA…

Max Kern

52 ord (words) publ. 2017 10 21 En tänkvärd tänkare i vår tid! Citat från nätplatsen  >> Max Kern …” Vissa kanske skulle vilja kalla detta för ”filosofi” men personligen vill jag nog tona ned det filosofiska. Se det snarare som tappra försök att förstå den historia som ligger till grund för vad vi eventuellt kan förstå oss…