Tzvi Langermann- Maimonides on the Possibilities of Moral Improvement

299 ord (words) publ 2018 10 03 Tzwi Langermanns texter har jag kommit i kontakt med genom academia.edu. Titlarna som fångar mitt intresse samlar jag än så länge bara på. De är för ett senare arbete med Juan Huarte de San Juan – ”The examination of Men´s Wits”. T. Langermann intresserar sig för rötterna till…

Snorri Sturluson – finns på Runeberg och Norröna texter och kväden

300 ord (words) 2018 10 18 På två ställen kan man hitta våra gamla fornnordiska texter och kväden på nätet. Runeberg.org – om projekt Runeberg Projekt Runeberg (runeberg.org) arbetar på frivillig grund med att skapa fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur och göra dem öppet tillgängliga över Internet.” Heimskringla.no   – om projekt Norröna texter…

Gustaf Cederschiöld (1849-1928)

566 ord (words) publ. 2018 09 24 Cederschiöld, Johan Gustaf Christoffer Ännu ett namn från min tipsare J.L.Ramírez ”… Gustaf Cederschiöld, ”Om ordlekar och andra uppsatser i språkliga och historiska ämnen” (1910) Stockholm, Norstedt förlag, (250 sidor)…” ”Norstedts-förlag gav ut 1910 en bok av Gustaf Cederschiöld som är verkligen värd att läsa. Den heter ”Om…

Apertum, Existens och Samhälle samt Retorikkollegiet

69 ord (words) publ. 2018 09 20 uppdat. 2018 10 27 Det här är två föreningar och ett kollegie … jag förklarar mer sedan. Apertum Existens och Samhälle Retorikkollegiet Retorik i skolan med Karin Beronius, Se det positiva med Anders Sigrell, En pdf på kunskapsabonnemanget: Budkavlen 2005-2006 om Retorikkollegiets fortsatta former och inom vilka samhällsområden…