Om minnet som bestämda nervcellers kommunikation i tidningen Illustrerad vetenskap nr 15, år 2016

143 ord (words) 2017 09 07 Intressant lång artikel som beskriver minnet, dock endast sporadiska källreferenser. (Illustrerad vetenskap nr 15 år 2016, s-18-23 ”Förlorade minnen kan grävas fram” av Gorm Palmgren. Minnet beskrivs som bestämda nervcellers kommunikation med varandra. De, och därmed minnet är då lokaliserat till olika delar av hjärnan. (Är resten av kroppen…

Rudolf Pfeiffer

2017 09 05 Hans beskrivning av muntligt och skriftligt under 1000-talet f.Kr. är intressant och ett ”måste”. Alla som skriver om tiden före vår tideräkning refererar till Pfeiffer! Jag har endast lånat den, men ska söka införskaffa den på något antikvariat. återkommer med reflexioner…

Ingemar Düring

2017 09 05 Aristoteles, mannen och forskaren. Wettergren och Kerbers förlag, Göteborg Aristoteles, mannen och forskaren, Högtidsföreläsning vid årshögtiden 1953, Elanders Boktryckeri, Göteborg 1954 (Bihang till Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och vitterhets- samhälles handlingar 72 (1953) Bilaga. Aristoteles, Skaparen av vetenskapens metod och språk s. 43-65 Aristoteles och idéläran s.121-145 Aristoteles Darstellung und Interpretation seines Denkes…

Spikar

1987 03 Jag letar efter orden – stammar tittar disträ bor – stannar Begrepp bär funktioner Ord blir till stationer – SPIKAR – och jag talar igen. Letar spikar Att hänga min tankeväv på medan trådarna ännu hänger lösa fria från form fria från struktur Trådarna i tankeväven hänger lösa fladdrar till ibland – i en bris Pejlar…

När skapandet blir ett objekt! Att knyta ihop säcken!

907 ord (words) 2017 08 15, uppdaterat 08 29 Idag 15 augusti 2017 är en stor dag för mig. Nu tror jag att jag kommit på det, efter alla år. Så enkelt att all min strävan verkar helt oproportionerligt stor! När skapandet blir ett objekt. När Gud blir en gubbe i himlen. När tänkandet blir…