Meg Harris om- The Aesthetic conflict in art and psychoanalysis -visuella uttryck (intryck?) för känslomässiga tillstånd

153 ord (words) publ. 2019 11 19 Tips från en vän till mig!En bra länk till en introduktion av Meg Harris och hennes föredrag. En pdf på torontopsychoanalysis.com. I introduktionen beskriver Meg Harris hur hon använder krokitecknande för att bättre förstå relationen bild-känsla och ”konflikten i den konstnärliga processen och i psykoanalysen som ett konstnärligt…

Att gestalta det meningslösa, fula och lögnen – en estetisk konflikt.

532 ord (words) publ. 2019 11 05 För att göra en bild begriplig och fattbar då behöver färgfragmenten kunna ordnas av sinnet till ett sammanhang. Men då det meningslösa just saknar sammanhang blir det uppenbart att det blir svårt att gestalta (och även uppfatta). När det gäller det fula och lögnen är de också svåra…

Maria Wolrath Söderberg ”Aristoteles enthymem: slutledningsformer eller meningsskapande processer” – och en fundering om ”Efterkonstruktioner”.

1 994 ord (words) publ 2019 10 30 uppdat. 2019 11 11 När jag kommer till slutet på sidan 51 i M.W.Söderbergs text vaknar ett igenkännande inom mig. M. W. Söderberg om enthymem Meningen och meningarna som får minnet att vakna handlar om skillnader mellan enthymemet och syllogismen och lyder som följer på sid 51…

En utmaning för googels översättningsalgoritm – a challenge for the algorithm of google translate

359 ord (words) publ. 2019 08 26tillägg 2019 08 29 Någonstans stod det att googelöversättningarna bygger på statistiska mätningar av vilka ord som brukar användas ihop med andra ord, helt enkelt vilka ordkombinationer som är vanligast utan att egentligen väga in vad de betyder. Samtidigt läser jag i Aristoteles text ”Retoriken” att för att en…

Fiktionens plats (av respekt ?) till det levande, verkligheten

125 ord (words) publ. 2019 07 06uppdat 2019 08 29 Så har jag kommit till slutet av (Daniel Sjölins) ”Världens sista roman”. Tankarna går till det jag för några veckor sedan läste om Stig Dagerman. Att han aldrig mer skulle skriva något som ”de dömdas ö”. En euforiskt metaforisk psykologisk mardröm.* Att resan genom efterkrigstidens…

Röda handskar – notering till inledningen, andra delen.

386 ord (words) publ. 2019 06 13 Problemet är nog inte främst vetenskapen i sig utan vårt sätt att använda den och förhålla oss till den. Det finns problem med vetenskapen på grund av historiska omständigheter som format den, ja. Men, det stora problemet är nog att vi idag har endast vetenskapen som accepterat tankeverktyg.…

Romanen, sakprosan och den vetenskapliga avhandlingen – Stig Dagerman och Daniel Sjölin … Balsam Karam – Aristoteles och J.L. Ramírez

1 569 ord (words) publ. 2019 06 07uppdat. 2019 07 06 Reflexion 1 påbörjad 2019 06 07 Reflexion 2, påbörjad 2019 06 26 – (rulla ner för att komma dit.) Reflexion 3, påbörjad lite senare under dagen 2019 06 26 (rulla ner …) Reflexion 1 Det började som en aning. En roman, den måste ju…

Att övertyga mellan raderna av Anders Sigrell

3 066 ord (words) skapat 2019 06 05uppdat 2019 06 12 fortsatt skrivande (och läsande) och reviderad 2019 09 11 Innehåll Reflexioner fram t.o.m. sid 78 Reflexion 1 – Om att finna det övertygande – att finna vad vi egentligen menar Åter till Anders Sigrell Reflexion 2 – att få syn på avvikelser, anomalier genom…