Gustaf Cederschiöld (1849-1928)

566 ord (words) publ. 2018 09 24 Cederschiöld, Johan Gustaf Christoffer Ännu ett namn från min tipsare J.L.Ramírez ”… Gustaf Cederschiöld, ”Om ordlekar och andra uppsatser i språkliga och historiska ämnen” (1910) Stockholm, Norstedt förlag, (250 sidor)…” ”Norstedts-förlag gav ut 1910 en bok av Gustaf Cederschiöld som är verkligen värd att läsa. Den heter ”Om…

Lennart Hellspong, Den retoriska människan och Maria Sjödin

214 ord (words) publ. 2018 08 28 Ännu ett tips från JLR. Inte bara det, dessutom ges det ut av ett förlag med ”ord” i fokus. Maria Sjödin, vars böcker om Verb, om Ord, ja om språket jag gärna vill läsa har startat förlaget MORFEM. (Tidigare var M. Sjödin ordboksredaktör, fackboksredaktör och förläggare på Norstedts.)

En länk till Allmänhet och Vetenskap och Forskar Grand Prix

63 ord (words) publ. 2018 08 13 En länk till föreningen Allmänhet och Vetenskap som verkar för dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Vari ingår att sprida och göra forskares arbete mer lättfattligt och tillgängligt. I samma anda samordnar Allmänhet och vetenskap sedan 2012 forskar Grand Prix (tips om framförandet), en tävling i presentationsteknik om…

Rörelsens uttryck – ”healing” och parapsykoloi – Expressions of ”the move”- healing and parapsychologi

1008 ord (words) 2018 07 30 publ. 2018 08 03 Nu har jag läst ut den sista av de böcker jag blivit lånad. Utlånaren har förmågan att fjärrskåda, dvs uppfatta var människor, djur eller saker finns genom att tänka på dem. Liksom att ”fjärrförflytta” sig. I gamla tider kanske det hade förklarats med att ens…