anteckningar och kommentarer till Aristoteles Retoriken i tolkning och översättning av Johanna Akujärvi – om att förstå ”peitho, pistis, topos och enthymema” som dynamiska tankehandlingar. En jämförelse med J.L.Ramírez tolkning av ”telos”.

9 315 ord (words) 2019 04 21 – 07 22Innehållsförteckningens länkar verkar inte fungera,… jag ska fixa det sedan. Tills dess – scrolla. Innehållsförteckning Kommentar till inledningen.Kommentar till introduktionen.Enthymema – kultur.J.L.Ramírez om syllogismens roll i dialektik, retorik och analytika(organon, kommer att kallas logiken).Enthymema – topoiEn jämförelse.Om metaforen.Peitho och Pistis.Varför J. L. Grinde skriver introduktionen.Kommentar till…

Hur kan Kultur göra gott för Hälsan?

Detta brottstycke av texten är på ca 1 700 ord, hela texten ca 21 599 ord (words. No English translation yet…) LIX-tal 43 Påbörjad september 2018 publ. 2018 12 06 redigerad och kompletterad 2018 12 12, 14, 16Behöver fortfarande skärpas upp, kortas. Men just nu måste texten, eller jag, vila ett tag… igen En undersökning…

Företagsamhet

204 ord (words) 1986 eller 1987 publ. 2018 11 15 Man kan vara hur företagsam som helstGränslöstGränslöst företagsamGränslöst förutseende över hurGränslöst företagsam man kan varaEndast fantasin sätter gränseroch den är gränslöst gräsligt storMin fantasi är storMin fantas(t)i(ska) förmåga satsar jag påMen jag är inte så företagsamGapet mellan min fantasi och faktiska företagsamhetär förlamandeJag önskar inte…