om (about)

682 ord (words) publ. 2012 12 11, tillägg 2017 01 10 (Scroll down for English version.)

Välkommen till min blogg, mitt arbetsredskap!

på svenska (in swedish)Den här webbplatsen handlar om mina skrivprojekt. Avsikten är att dela med mig av fynd och tankar jag kommer på medan jag hänger mig åt alla de olika ämnen mitt skrivande leder in mig på. De tankar jag (till största delen) är upptagen med just nu utvecklas under arbetstitlarna ”röda handskar” (RH), ”kan vetenskap förenas med religion” och ”högljudd bildkonst”. De tillsammans bildar en tritptyk runt texten ”Organons väg in i det svenska samhället” – under den samlande titeln ”Vad är problemet med vetenskapen, en triptyk om att vara uppmärksam”.

Kärnan i den här övningen är förmodlingen en okontrollerbar vilja att förstå hur jag (vi alla?) skapar min (våra?) personliga förståelse, eller läs sammanhang, av världen – min alldeles egna förklaringsmodell – och också hur jag uttrycker den. Reflektionerna i ”röda handskar” visar att de uppenbarligen uttrycks med min kropp och mitt sinne och i texterna om ”kroki och modellteckning” funderar jag på hur den världen uttrycks i mina skisser.

Den här sidan är ett sätt för mig att bjuda in till kommentarer och frågor som jag aldrig skulle ha tänkt på att ställa mig själv. Det är ett sätt att bli inspirerad och förhoppningsvis inspirera. Det är också ett sätt att samla anteckningar, länkar, reflektioner och fakta, ett arbetsredskap. Därför finns det även med arbetstitlar på skrivprojekt jag bara börjat samla information om men inte riktigt börjat skriva eller arbeta med än.

Sidan är också ett sätt att för mig att som svenska, öva mig att skriva på ett främmande språk, engelska. Genom själva översättningsarbetet men också genom att så att säga ”tänka på engelska” med den engelska vokabulären och meningsbyggnaden, hoppas jag hitta nya perspektiv både på ämnena och texterna.
Marica

Ps. För dig som liksom jag brukar leta efter hur en blogg finansieras kan jag berätta att jag skriver i egenskap av obunden privatperson, utan några lojaliteter mot företag eller andra institutioner.
Min universitetsbakgrund är 20 p allmän psykologi, en forskarkurs i humanvetenskaplig handlingsteori inom samhällsplanering och en ”Master” i landskapsarkitektur. Till det så har jag utövat kroki- och modellteckning, måleri och teckning större delen av mitt liv samt även gått några kurser i måleri. (Veckokurs på Gerlesborg och ”fri akademi i Provence” med Arne Isaksson som ledare.)

flagga brittiskWelcome to my blog, my working tool!
This site is about my writing projects.
My intention is to share some of my findings and thoughts during my exploration of all different kinds of subjects I indulge in while writing. The ones I´m occupied with right now are developing under the working titles ”red gloves”,”can science join with religion” and loud speaking visual art”. They all together form a triptych in the gathering title ”What is the problem with science, a triptych about being attentive”.

The core in this exercise is probably my uncontrollable urge to understand how I (we all?) create my (our) personal comprehension of the world – my very own explanation model, and also how I express it. The reflections gathered in ”red gloves” shows that it is evidently expressed with my body and mind and in the texts about ”gesture drawing” I reason about how that world is expressed in my sketches.
This site is a way for me to reach out for comments and questions I never would have thought of posing to myself. A way to get inspired and hopefully inspire. It is also a way to gather notes, links, thoughts and facts, a working tool.
Therefore titles to texts I have not yet started to write, is added.

This blog is also a way for me as a swede, to practice writing in a foreign language, English.  Since the concepts behind words never are exactly the same, not even between two people using the same language, translating to a different language makes this slip even more evident. By doing so I also hope to find new perspectives on the subjects and texts.
Marica

Ps. For You who does what I usually do, try to find out whether, how or by whom a blog is financed, I can tell You, that I write as an independent private, without any loyalties towards any company or institutions.
My background in university is a course in psychology, a researchers course in social planning and a masters degree as landscape architect. Added to that I have been practicing, gesture drawing, painting and sketching most of my life and attended some courses in painting as well.

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.