Dataskyddsreformen 2016, tillämpas 2018

284 ord(words) publ. 2017 04 23

Då nätet är ett väldigt händigt verktyg vid nätverksbyggande, kommunikation och förmedlande av möten – så blir det viktigt att veta med vad och hur kontaktuppgifter regleras.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från datainspektionens nätplats 2017 04 23:
”Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL)…
… Det nya regelverket består av två rättsakter men mest central är den allmänna dataskyddsförordningen som gäller för behandling av personuppgifter generellt. Därutöver har EU antagit ett direktiv om personuppgiftsbehandling som utförs av brottsbekämpande verksamheter….”

Nyheter med dataskyddsförordningen

Här förklarar Datainspektionens jurist Elisabeth Jilderyd grunderna i den nya dataskyddsförordningen.

Grunderna i dataskyddsförordningen

Behandlar du personuppgifter?

Har du ett kundregister, ett löne- eller personalregister, eller hanterar du i andra sammanhang personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person. Då behöver du veta att EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.

Mycket är oförändrat

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen….”

Ur 4.5.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 119/1(se även länk):

FÖRORDNINGAR

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016

om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text av betydelse för EES)

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.