Svensk tång och svenska alger istället för ”vitamintillskott”. Swedish seaweed and alges instead of vitamin supplements.

1027ord (words. scroll down for english version) publ. 2017 03 23
uppdat. 2018 06 19

 

Tång utanför Hunnebostrand 2003

på svenska (in swedish)Jag gjorde en fastekur på 3 veckor (anticancerfasta), inte i meningen att bara dricka vatten, utan genom att äta [fett + protein: kolhydrater] i proportionerna [3+5:1] och där kolhydraterna [1] uppgår till max 20 gram/dag – grunden i Elain Cantins ketogena diet. Iden bakom den är att cancerceller behöver kolhydrater (=bla socker) för att finnas till och växa medan normala celler kan omvandla fett till det socker (=sockerarten: glukos) de behöver. Så genom att sluta äta kolhydrater, så svälts cancercellerna ut. E. Cantins diet skiljer sig från Atkins diet genom att låta max 20 gram kolhydrater/dag vara styrande för fett och protein intaget, inte heller mjölkprodukter är tillåtna. Poängen med hennes diet är att få förhöjda värden av ketoner (härma ett febertillstånd) och att få till en energiförbränning på cellnivå där det alltså är ”fett” och inte ”glukos” som används. Den som vill läsa mer om hur och varför kan gå till hennes nätplats eller köpa hennes bok.

Jag följde inte hennes diet till punkt och pricka, eftersom kroppen även kan använda protein som bränsle i glykolysen. Den här gången uteslöt jag förutom mjölkprodukter, ägg och jordnötter (eftersom jag misstänker att jag kanske är lite känslig för ägg) även kött och under de två sista veckorna uteslöt jag också fisk.

Eftersom jag inte vill ta vitamintillskott (konstgjorda ämnen med olämpliga hjälpämnen) och helst inte vill äta alger och tång från Japan (de fungerar som vitamintillskott men framförallt som tillskott för mineraler, men det är svårt att veta om vattnet de odlas i är friskt och jag är lite emot mat som transporteras långväga) så blev jag förfärligt trött. Tills jag kom att tänka på mina alger som är plockade utanför vår svenska västkust!

  • dulse (söl, dillisk) en rödalg – palmaria palmata, innehåller: järn, magnesium, kalcium, fosofor, krom, zink, jod, protein och vitamin A,B,C och E.
  • sockertång – saccharina latissima (fungerar som kombu), innehåller: umami, kalcium, kalium, magnesium, järn, mangan, zink, krom, koppar och vitaminerna A,B,C och E.
  • fingertång – laminaria digitata (fungerar som kombu), innehåller: umami, kalcium, krom, koppar och vitaminerna B och C.

Jag malde ner dem och tog en nypa av dem på min dagliga avocado och den lilla strimlade olivoljeindränkta nypan med vitkål och örter jag åt till frukost. Se, det gjorde underverk. Jag blev pigg som en mört och kände mig helt som ”vanligt”.

Fantastiskt! Jag tog inte mycket av det och ändå påverkade det mig så mycket. Men vilket fatalt misstag att inte ha haft med det i min diet från början. Nu kanske den (dieten) gjorde mer skada än nytta. (Jag gick ner en del av de där extrakilona jag lagt på mig tidigare i mitt utforskande och intag av ”all nyttig” mat i alla fall. Nyttig mat är inte bara god, det är också stört omöjligt att äta ”allt” nyttigt varje dag. Så det har jag slutat med. Jag blir bara fet.) Nu äter jag nyttigt men inte ”allt” under samma dag. Nu har jag lärt mig en läxa.

Att hitta svensk tång och alger till salu var inte helt lätt, inte heller är det lätt att veta vilken tång man ska plocka och hur den ser ut och växer. Därför lägger jag ut adressen till Catxalot som både säljer, undervisar och har kurser i tångplockning.
www.catxalot.se
och deras nätsida med tångfakta http://www.catxalot.se/sv-SE/om-t%C3%A5ng-35153097.

I did a fast for 3 weeks, not in the meaning just drinking, but by eating  [fat + protein: carbs] in the proportions/ratio [3+5:1] and where the carbs [1] are maximized to 20 gram/day (30 if you are a vegan) – the foundation in Elain Cantins ketogenic diet. Her diet differs from the Atkins diet by letting these total 20 gram carbs set the amount of intake of fat and protein. (It is hard to eat more fat). The point with her diet is to elevate the amount of ketones in the body (mimic a state of fever) and to start a metabolism using fat and not glukos on a cellulär level. If you want to read more about her diet, visit her website or buy her book.

I did not follow her diet to the schedule, since the body also can use protein as fuel in the gykolys (in her diet protein is not restricted -and she got well.) This time I ruled out dairyproducts, egg and peanuts (since I suspect that I might be a bit sensitiveto eggs) I also ruled out meat and during the last two weeks also fish.

Since I do not want to take artificial vitamins and rather not eat alges or seaweeds from Japan och Asia (they work as vitamin supplements but also mainly as supplements for minerals) I became terribly tired. Until I come to think of my seaweeds and alges picked outside our swedish westcoast!

  • dulse (söl, dillisk) en rödalg – palmaria palmata, contains: iron, magnesium, kalcium (potassium), phosphor, krom, zink, jod, protein and the vitamines A,B,C and E.
  • sockertång – saccharina latissima (works as kombu), contains: umami, kalcium, kalium (potassium), magnesium, järn (iron), mangan, zink, krom, koppar and the vitamines A,B,C and E.
  • fingertång – laminaria digitata (works as kombu), contians: umami, kalcium, krom, koppar and the vitamines B and C.

I grained them down and took a pinch of them on top of my daily avocado and the little fringed pinch of cabbage and herbs drained in olivoil I had for breakfast. That made wonders! I became fit as a fiddle and felt all normal.

Amazing! I did not take much of it and still it affected me that much. And what a fatal mistake not to bring into my diet from the beginning, Now it might have harmed more than it made good. (Still I lost some of the extra pounds I brought on during my exploration and testing all good and healthy food. It is not only taste good, it is also impossible to eat ”all” types of healthy food every day. So I have stopped doing that.) Now I have learned a lesson.

To find swedish seaweeds and alges for sale on the market was not all easy, that is why I put the adress to the website through I found it here: www.catxalot.se
and their page with facts about seaweeds and alges http://www.catxalot.se/sv-SE/om-t%C3%A5ng-35153097.

 

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.