kyrkomöten, koncilier

470 ord (words) 2017 01 04
uppdat. 2018 06 18

Mina noteringar över vilka år avgörande avtal och allianser ingicks och möten hölls.
Mina noteringar gör inga anspråk på att vara ”fullt korrekta eller fullständiga”. Ev. intresserad bör kolla upp årtal och händelser i trovärdiga källor.

303 och 312

Kejsar Konstantin den förste (Emperor Constantin I) skapar en allians med den kristna kyrkan, dvs stat och kyrka lierar sig. Diarmaid McCulloch (2009) sid 188.

 325 Niceae

Koncilie, där de församlade representanter för kristenheten får i uppdrag av Constantin att enas om hur relationerna inom treenigheten ska vara. Då skapades och skrivs den nicenska trosbekännelsen. Den modifieras något under ett senare kyrkomöte. Det är också vid det här mötet …. får i uppdrag att bilda en organisation, början på den kristna ”kyrkan” som organisation. Diarmaid McCulloch (2009) sid 188.

381 Konstantinopel

Trosbekännelsen modifieras till den grekiska form den har idag. Bekännelsen som läses i kyrkorna i Sverige är översatt. Diarmaid McCulloch (2009) sid 188. även Svenska kyrkans nätplats. hämtad 2017 01 04

NICENSKA TROSBEKÄNNELSEN

”Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;
och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född och icke skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor och för vår salighets skull
har stigit ned från himmelen och tagit mandom
genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa;
som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus,
lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått,
efter skrifterna, och stigit upp till himmelen
och sitter på Faderns högra sida;
därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda,
på vilkens rike icke skall varda någon ände;
och på den helige Ande, Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras
och som har talat genom profeterna;
och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse,
och förväntar de dödas uppståndelse
och den tillkommande världens liv.
Amen.”

451 Chalcedon

Konciliet (Kyrkomöte) Innebär början på ”the imperial church” Kristendomen smalnar av till den grad att till och med den förut ledande och på den kristna kyrkan mycket inflytelserika ”Ignatius av Antioch” finner sig vara på fel sida av gränsen som kättare och flyttar därför mot romarrikets gränser. (Diarmaid McCulloch (2009) sid 190.

680-81 Konstantinopel (Constantinople)

Det sjätte konciliet i Konstantinopeln. Det här mötet äger rum efter att kyrkan splittrats i en östlig och västlig del och detta möte sker inom den bysantinska kyrkan, dvs Öst-Rom. Kejsar Heraclius försöker ena olika kristna riktningar (Chalcedonian och Miaphysiter) till en, en slags ‘Monoenergism’ eller Monotheletism”. En teologi baserad på Cyril från Alexandrias, men misslyckas. Diarmaid McCulloch (2009) ss. 441-2. 

787 Niceae

Ikonoklasmens första fas. Diarmaid McCulloch (2009) sid 188.

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.