Arbete och inkomst

464 ord (words. No english verison) 2016 12 12

Några länkar:

Om någon jag inte känner frågar mig vad jag gör, så tar jag oftast för givet att han eller hon undrar vad jag har för arbete men egentligen handlar det om vad jag gör för att få in pengar. Det blir lätt ett likhetstecken mellan arbete och pengar.
Men jag arbetar också utan att få in pengar, inte bara jag, många runt mig gör det. Men arbete utan betalning räknas oftast inte som arbete.

Det har blivit så – att det bara är det jag gör på önskemål från någon annan och, vilket också är en förutsättning, någon som kan betala, för att räknas som arbete. Att vara den andres tjänare. Att uppfylla mina egna önskemål och tjäna mig själv, räknas inte.
Fast det var väl ändå vad bonden som odlade sin egen mat, skötte sina egna djur, byggde sitt eget hus gjorde – och visst räknades väl det som arbete? Åtminstone då?
Visst var det väl bra att de (bönderna) började odla lite mer än vad de behövde för att kunna dela med sig, eller – sälja?
Det är faktiskt vad som låg bakom den strukturrationalisering av jordbruket i Sverige som började genomföras på 1960-talet med hjälp av ”ekonomiska incitament” (då ca hälften av Sveriges befolkning var bönder). Det var en förutsättning för att ”andra yrkesgrupper” skulle kunna växa till…

Det finns mycket att fundera på runt arbete, inkomst, marknad, finansiella instrument, ekonomiska incitament, osv … – inför att skapa de liv vi vill leva. Visst måste väl ”det goda livet” vara målet även om det inte är ett och detsamma för alla?

Lennart Schön, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet, har skrivit ”Vår världs ekonomiska historia” där han inleder textens andra del, ”Den industriella revolutionen” med följande ord, sid 9:
”Under de gångna tvåhundra åren har världens ekonomi gått igenom en omvandling som saknar motstycke i historien ifråga om omfattning och hastighet….I detta kapitel ….Den globala tillväxten presenteras i ett fågelperspektiv med de två viktigaste ingredienserna, den växande befolkningen och den ökade produktionsförmågan ….”
Ur stycket ”Fördelningen har blivit ojämnare sedan 1820”, sid 31: ”Inkomstfördelningen är emellertid inte enbart en fråga om avståndet mellan olika nationer utan kanske i ännu högre grad en fråga om fördelningen av inkomster inom nationerna……det negativa sambandet mellan ekonomisk tillväxt och andelen fattiga uttrycks klart i tabell1.12.
Även om andelen fattiga minskat totalt sett, har emellertid antalet fattiga ökat…”

Lennart Schön, Vår världs ekonomiska historia Del 2. Den industriella tiden.
SNS förlag 2010
ISBN 978-91-85695-54-6

Det finns många som funderat på det mer och mindre allvarligt över andra ekonomiska lösningar. Tyvärr blir försöken ofta svartmålade, förlöjligade och eller bortviftade.

  • Margrit Kennedy, ”Ekonomi utan ränta och inflation” (kallas också Kennedyrapporten) Bokförlaget Korpen 1988 (utg. 1991) ISBN 91-7374-083-7
  • JAK (Jord Arbete Kapital) En bank som belönar användandet av pengar. Ditt lån betalar du så att säga tillbaka till dig själv. Medan du betalar av på ditt lån använder banken dina inbetalade pengar till andra låntagare men när du betalt av ditt lån så blir det ditt sparkapital att förfoga över (förutom den administrativa avgiften).  >> JAK.
  • TV -programmet ”Storforum” sände under en Söndag sent 1990-tal ett program om pengar och arbete. Alla de yrkesgrupper som arbetar med pengar hade samlats. De var mellan 30-40 olika typer av yrken: rådgivare på bank, placerare, fondmäklare, handlare i valutor, diverse ”finansiella instrument”, osv… Det gick att konstatera att otroligt många livnär sig bara på att flytta pengar. Göran Rosenberg och en annan programledare jag inte minns namnet på ledde det (en programledare som i mitten av programmet började köra över G. Rosenbergs frågor, då de började bli intressanta). Bland annat gällde en fråga om verkligen allt arbete behöver mätas, det vill säga vara med i det ekonomiska mätbara flödet.
  • >> ekonomisk demokrati länk till en >> dokumentär på URplay
Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.