Dr Siyaram Pandey och maskrosprojektet- mot cancer

950 ord (words. No english translation but the links lead to english written and spoken websites.) publ. 2016 11 01 uppdat. 2017 08 05

Dr Siyaram Pandey är professor på Windsor Universitet i Essex Hall. Det är hans team som ligger bakom ”the dandelionproject”, på svenska ”maskrosprojektet” i vilket de systematiskt undersöker naturmediciner utifrån vetenskapliga kriterier. Naturmedel som i många fall länge har använts som verksamma mot olika åkommor.
De började med maskros och något som på engelska heter ”long pepper” och deras verksamhet mot cancerceller. Projektet som nu har bytt namn till ”The Kevin Couvillon Research Project on the anti-cancer effect of Dandelion Root Extract”, ligger under forskningsområdet ”Using Apoptosis Inducers as a Weapon Against Cancer” (Att använda sig av cellers självutlösta celldöd som vapen mot cancer”)
>> länk till universitets webbsida med Dr Siyaram Pandey.

2017 08 01: Några länkar till artiklar om projektets fortskridande
Från universitets webbsida: Rapporter

 • Bland rapporterna kan denna från 2016 hittas. Nr 72:
  Ovadje, Pamela, Ammar, Saleem, Hamm, Caroline , Arnason, John Thor, Pandey, Siyaram (2016) PRECLINICAL EVALUATION OF THE SELECTIVE ANTICANCER ACTIVITY OF DANDELION ROOT EXTRACT IN HUMAN CANCER CELLS. Oncotarget 2016 Nov 8;7(45):73080-73100. doi: 10.18632/oncotarget.11485. PMID: 27564258.
  Min översättning av sammanfattningen (abstract):

 

SAMMANFATTNING

De senaste åren har omfattande studier av maskrosextrakt gjorts för sina anti-depressiva och anti-inflammatoriska egenskaper. Nyligen gjorda arbeten i vårt laboratorium med system in-vitro [levande material i provrör utanför en levande kropp], visar anti-cancer potentialen hos en vattenlösning med maskrosextrakt [dandelion root extract] (DRE) i flera cancercellmodeller, utan giftpåverkan av icke-cancerceller.
I den här studien undersökte vi hur effektivt vattensuspensionen med maskrosextrakt dödar cancerceller i en koloncancercellmodell. Det visade sig att vattenlösningen med maskrosextrakt (DRE) inducerade programmerad celldöd (PCD) i >95% (mer än 95%) av koloncancercellerna och endast cancercellerna, oavsett deras p53 status, 48 timmar efter behandlingen.
Anti-cancereffekten av det här extraktet bekräftades i in-vivo studier [=i levande varelser, i det här fallet människor], då det orala intaget [genom munnen] av DRE saktade ner tillväxten av mänsklig kolon i kolon xenograftmodeller med mer än 90%.
Vi såg att flera vägar som leder till celldöd aktiverades av maskros (DRE)behandlingen, vilket avslöjades vid analyser av genutrycken där det framgick vilka gener som är inblandade i den programmerade celldöden. Fytokemiska anlyser av extraktet visar komplexa flerkomponents kompostioner av av maskrosextraktet, inkluderande några kända bioaktiva fytokemikalier som α-amyrin, β-amyrin, lupeol och taraxasterol.

Det här resultatet ger intryck av att detta naturliga extrakt kan påverka, aktivera och effektivt nå flera sårbarheter hos cancerceller. Därför, kunde DRE vara ett icke-giftigt och effektivt anti-canceralternativ, ett verktyg för att minska förekomsten av cancercellers motståndskraft mot gifter/droger/medicinsk behandling, [min kommentar: gissar att det är cytostatika som åsyftas].

ABSTRACT

Dandelion extracts have been studied extensively in recent years for its anti-depressant and anti-inflammatory activity. Recent work from our lab, with in-vitro systems, shows the anti-cancer potential of an aqueous dandelion root extract (DRE) in several cancer cell models, with no toxicity to non-cancer cells. In this study, we examined the cancer cell-killing effectiveness of an aqueous DRE in colon cancer cell models. Aqueous DRE induced programmed cell death (PCD) selectively in > 95% of colon cancer cells, irrespective of their p53 status, by 48 hours of treatment. The anti-cancer efficacy of this extract was confirmed in in-vivo studies, as the oral administration of DRE retarded the growth of human colon xenograft models by more than 90%. We found the activation of multiple death pathways in cancer cells by DRE treatment, as revealed by gene expression analyses showing the expression of genes implicated in programmed cell death. Phytochemical analyses of the extract showed complex multi-component composition of the DRE, including some known bioactive phytochemicals such as α-amyrin, β-amyrin, lupeol and taraxasterol. This suggested that this natural extract could engage and effectively target multiple vulnerabilities of cancer cells. Therefore, DRE could be a non-toxic and effective anti-cancer alternative, instrumental for reducing the occurrence of cancer cells drug-resistance.

 • 2016: Jag hoppas att de fått frivilliga patienter att ställa upp i sitt maskrosprojekt och att de är igång med undersökningen just nu, (projektet har döpts om efter Kevin Couvillon) . Förmodligen blir det väl inget publicerat officiellt förrän i samband med att de får Nobelpriset. En kur mot cancer är väl värt det?
 • Från 2015 12 18 i cbc news Calgary
  Te för att bekämpa cancer är klart för kliniska försök i Ontario.  (Cancer-fighting tea set for clinical trials in Ontario)
 • 2015 02 19:
  >>UWindsor forskare i biokemi Siyaram Pandey har officiellt klartecken att gå vidare med sin studie att testa extrakt av maskrosrot   som behandling för cancer patienter som är i slutstadiet (medicinskt färdigbehandlade och fortfarande cancersjuka med dödliga utsikter.) Dr. Pandey och hans forskarstudenter har i sitt labb framgångsrikt visat hur extraktet förmår cancerceller att självdö, utlöser cellernas ”apoptosis” medan friska celler förblir opåverkade.
  ”Det här är fantastiska nyheter, säger Pandey. Vi har väntat på det här tillkännagivandet under lång tid och nu är det verklighet.”
  (UWindsor biochemistry researcher Siyaram Pandey has the official go-ahead to test dandelion root extract as a treatment for patients with terminal cancer. Dr. Pandey and his student researchers have successfully shown in the lab how the extract causes cancer cells to go through apoptosis, or cell suicide, while leaving healthy cells alone.
  “This is fantastic news,” says Pandey. “We’ve been waiting for this announcement for a long time and now it is real.”) 
 • Från 2015 02 17 i cbc news Calgary
  30 patienter i försök med maskros cancerdödande potential. (30 patients to test dandelion’s cancer-killing potential)
 • 2014 11 26:
  En TED talk av Dr Siryaram Pandey  (på engelska)
 • 2012:
  2012 ansökte Caroline Hamm, onkolog på Windsor Regional Cancer Centre, till ”Health Canada” att få gå vidare med kliniska försök på människor. Pandey säger att försöket nu är öppen för att ta emot 30 patienter med referenser som visar att de uttömt alla andra möjligheter genom alla andra cancerbehandlingar.
  (>> In 2012, Caroline Hamm, an oncologist at the Windsor Regional Cancer Centre, made the application to Health Canada to proceed with human clinical trials.
  Pandey says the trial is now open for referrals with room for 30 patients who have exhausted all other cancer treatments.)
 • 2012 02 17, Länk till inledande artikel om ämnet, på webbplatsen PLOS ONE:
  Artikeln är på engelska och har titeln ”>> Efficient Induction of Extrinsic Cell Death by Dandelion Root Extract in Human Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML) Cells

Anslutande länkar om cancer

 

Annonser

3 reaktioner på ”Dr Siyaram Pandey och maskrosprojektet- mot cancer

 1. Ping: Strålning mot cancer, lymfans funktion och biverkningar av läkemedlets hjälpingredienser i | skepnader

 2. Ping: Sammanställning av olika mjölksyrekapslars innehåll, mikrobiotisk flora och cancer | skepnader

 3. Ping: Giulia Enders ”Charmen med tarmen” (Darm Mit Charme”) 2014 | skepnader

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.