Böcker, kulturarv – odödliga röster, Books – cultural heritage – immortal voices

ca 400 ord (words. Scroll down for English version) Skrivet och inlagt på webb 2016 10 10 17

på svenska (in swedish)Biblioteken stängs, böcker slängs. Vi har inte plats, vi har inte råd. Rösterna är många, fyller sidorna. Så bortskämd jag varit under min uppväxt, slutet av 1900-talet. Böcker nära, tid att läsa, så mycket jag har lärt mig genom dem.
Skulle de försvinna? Ersättas av webbplatserna?
Hoppas inte det, inte bara det. Inte bara nätets tillfälliga strömmar, så beroende av el, mekanisk teknik och matematiska algoritmer.
Pappret och pennans teknik, enkel och bestående jämfört med modifierbara digitala strömmar, programvaror under konstant uppgradering, det fria nätet under konstant hot.
Mer demokratisk, pålitlig och bestående under svåra förhållanden.
Vad gjorde reformation och vetenskaplig framväxt möjlig? Hur kunde demokratiska värderingar spridas? Hur ska vi kunna se tillbaka på historien, spegla oss i det som varit?
Europas svarta historiska hål under romarrikets sönderfall, visst måste människor ha skrivit. Visst måste de ha suttit här och där runt Europa och skrivit. Men en samlande kraft för att bevara och göra tillgängligt försvann med romarrikets fall. Säga vad man vill om romarna.
Låt det inte hända igen. Mängden texter på nätet och tillgängligheten till dem är skör.

flagga brittiskLibraries closes, books are thrown. We have no space, can not afford. The voices are many, filling the pages. How spoiled I have been, growing up, late 1900. Books close, time to read, how much I have learned through them.

Would they go, vanish? Replaced by digital space?

Hope not, not only the web. Not only the temporary fluid of the web, so dependent on electricity, mechanics and mathematical algoritms.
The technology of paper and pencil, how simple and lasting compared to fluctuating electrical streams, software constantly upgrading, changing and the free net under a constant threat.
More democratic, reliable, more permanent during hard conditions.
What made reformation and scientific growth possible? How could democratic values spread? How can we look back on history, mirroring us in the past?
The black hole in European history under the fall of the Romans, sure people must have written. Surely they must have been sitting there writing all over Europe. But a gathering force to maintain and spread disappeared with the Roman fall. Nonetheless and whatever we might think of the romans today,
Do not let it happen again. The amount of texts on the web and the accessibility is fragile.

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.