1 Qi Gong

1342 ord (words) rulla ner för att se den svenska texten.

Qi Gong tecken.jpgQi Gong 

cultivating energy – energy work

att odla energin – energi arbete

Qi Gong övning

Using the ever present changing universe around us we learn to connect to a limitless supply of Qi and energize our bodies in order to feel renewed, full of youthful vitality, and increased stamina and at one with all around us thus enabling us to experience a life of harmony and limited difficulties.
(Genom att använda universums evigt pågående föränderlighet runt oss, lär vi oss att anknyta till en outtömlig källa av Qi (livskraft). Qi stimulerar våra kroppar till att känna oss förnyade, fulla av ungdomlig vitalitet, öka vår styrka och känna oss förenade med alla runt oss, och på så sätt förmå oss att erfara ett liv i harmoni och med allt mindre svårigheter.)

 

Qi Gong is also practiced in order to circulate blood, and oxygen around the body, to open the joints throughout, and release the spine.  This activity is most important when we practice meditation in order to allow our Qi to move freely without hindrance throughout the body.  Using these simple Qi Gong postures as preparation before meditating is a very useful and essential step in getting the most from any meditation practice you may participate in.
(Qi Gong utövas också med syfte att cirkulera blodet och syret runt i kroppen, att öppna lederna helt och frigöra ryggraden. Den aktiviteten är väldigt viktig när vi övar meditation som syftar till att låta vår Qi att röra sig fritt utan hinder genom kroppen. Att utföra dessa enkla Qi Gong ställningar som en förberedelse inför meditationen är ett väldigt användbart och nödvändigt steg mot att få ut det mesta möjliga av vilken typ av meditationsövning du än utövar eller deltar i.)

 

Qi Gong is also very beneficial to those who give massage and treatments to others for a variety of reasons.  When Qi Gong is practiced a cleaner more free flowing Qi exists within our body therefore giving a treatment to another can only be of benefit and increased healing to the patient.  When our own Qi is of good strength and quality we are able to give much deeper treatments to others.  Not only this but we are more protected from experiencing the transmission of negative/sick energy coming from the patient onto us.
(Qi Gong ger också stora fördelar till de som ger massage och behandlingar till andra av en mängd olika anledningar. Att Qi flödar rent och fritt i kroppen kommer såväl utövare som mottagare av behandlingen till godo. När vår egen Qi är stark och av god kvalitet kan vi ge mer djupgående behandlingar till andra och öka deras läkningsförmåga.
Vi är även mer skyddade från överföringar av negativ eller sjuk energi från patienten.)

 

The practice of Qi Gong for 20 – 30 minutes per day enhances not only ourselves but all those we connect with each day.
(Att öva Qi gong 20 – 30 minuter per dag utvecklar inte bara oss själva utan också alla vi dagligen träffar.)

 

At birth we take our very first breath and as we age we can lose the ability to breath well and Qi Gong assists us with regaining a more healthy way of breathing thus allowing stale energy and toxicity to be correctly expelled from the body.  Breathing from the abdomen allows the diaphragm to rise and fall as it was designed to do, to help take stress off the heart and help with digestion.  Breathing well adds eight years to your life!  The breath of life is indeed well worth doing well.
(När vi föds tar vi våra allra första andetag och allteftersom vi åldras kan vi förlora förmågan att andas väl. Qi Gong hjälper oss att återfå ett mer hälsosamt sätt att andas. Med andningens hjälp kan gamla unkna energier och gifter fördrivas ur kroppen på ett riktigt sätt. Att andas från magen låter diafragman höjas och sänkas på det sätt den är utformad att göra, för att avlasta hjärtat från arbete och hjälpa till med matsmältningen. Att andas väl förlänger ditt liv med åtta år! Livets andning är verkligen värd att göras väl.)

 

Who practices Qi Gong?  Sports people, office workers, physically challenged, patients with high blood pressure, recovering cancer patients, depressed people, sad and angry people, all age groups and the list goes on.  The one common healing aspect in them all is that as a result of practice we feel relaxed, calm and happy and slowly the pills taken reduce as we manage our lives much better with this set of exercises every day.  Our bodies begin to feel so much better, less tired and more energetic and overall younger.
(Vem utövar Qi Gong? Idrottsmänniskor, kontorsarbetare, kroppsarbetare, patienter med högt blodtryck, rehabiliterande cancerpatienter, deprimerade människor, ledsna och arga människor, alla åldersgrupper, listan kan göras mycket längre. Den gemensamma läkande aspekten för dem alla är känslorna av avslappning, lugn och lycka som är resultaten av övningarna. Allteftersom vi hanterar våra liv allt bättre med hjälp av den här uppsättningen övningar varje dag börjar våra kroppar känna sig så mycket bättre, mindre trötta, mer energiska och överlag yngre och tabletterna kan långsamt minskas.)

 

All over the world people are realizing that Qi Gong practices are worthwhile and dedicated daily practice will bring results that are very beneficial in their own way to each individual as slowly they release the blockages that tighten the body’s movement and subsequently block the mind.  Using gentle focused mental intention harmful attitudes and behaviours simply dissolve and by releasing them all the body begins to feel the flow of Qi circulating unhindered and thus a beauty and grace comes to the individual making the practice look and feel very serene.
(Över hela världen upptäcker människor att Qi Gong övningar är värda att lägga ner tid på, och en hängiven daglig utövning ger lönande resultat på sitt eget sätt efter varje individ. Sakta frigör övningarna blockeringar som spänner kroppens rörelser och som en följd av det också blockerar psyket, det mentala. Genom att använda en milt fokuserande mental intention så lättar skadliga attityder, förhållningssätt och beteenden upp. Hela kroppen börjar känna flödet av frigjord Qi cirkulera och på så sätt kommer en skönhet och ett behag i utövandet som får utövandet att se och kännas väldigt fridfullt och klart.)


This good way of opening the body will give you plenty of energy and a happy, nice feeling for the day, ready to participate joyfully and with a spring in your step to all you encounter throughout the day.  When we connect to our heart we connect to all and can only experience the wonders of the world.
(Det här välgörande sättet att öppna upp kroppen på kommer att ge massor av energi och en lycklig, skön känsla hela dagen. En känsla som gör dig redo att med spänst i stegen delta på ett lekfullt sätt i allt du tar dig för under dagen. När vi har kontakt med vårt hjärta så får vi kontakt med alla andra och kan inte annat än uppleva världen som full av mirakler.)

 

Translation into Swedish and publication on website “skepnader”, is made with Frances Carter, the author´s, permission by Lisa Hedback and Marica Ohlsson 2:nd of February 2016. Photos and pictures, Frances Carter.
(Översatt från engelska till svenska och publicerad på webbplatsen ”skepnader” med författarens, Frances Carters tillstånd 2016 02 02, av Lisa Hedback och Marica Ohlsson. Foton och bilder från Frances Carter.)

The Swedish translation has been revised 2016 06 07, after the Tao courses has ended. Due to Swedish legislation for physicians we decided not to challenge nor provoke by any statements. It is this part of a sentence “…slowly the pills taken reduce …” that was left out, now I have added it.
(Den svenska översättningen har reviderats efter att kursen I taoisitisk medicin är över. På grund av den svenska lagstiftning som läkare omfattas av så vill vi inte utmana eller provocera med några uttalanden. Det är den här delen av en engelsk mening i sjätte stycket som tidigare utelämnats “…slowly the pills taken reduce …” som nu är adderad ”… och tabletterna kan långsamt minskas.)

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.