5 Meditation Practice: Experience the benefits of Thai Foot Reflexology / Massage

reflexologi, energipunkter

648 ord (words) rulla ner för att se den svenska texten.

Experience the benefits of Thai Foot Reflexology / Massage
(Upplev fördelarna med “Thai fot massage / reflexologi)

Foot Reflexology is a valuable method used for activating the healing powers of the body.
(Fot reflexologi är en värdefull metod som används för att aktivera kroppens läkande kraft.)

 

It has its roots in ancient texts, illustrations and artefacts in the early Chinese, Japanese, Indian, Russian and Egyptian and Thai cultures.  These ancient peoples all knew that working on the feet promoted good health.  Today many of these same techniques have been developed into a modern scientific method called Reflexology.
(Den har sina rötter I antika texter, illustrationer och artefakter från tidiga kinesiska, japanska, indiska, ryska, egyptiska och thai kulturer. Dessa antika folk kände till att god hälsa kunde befordras genom att bearbeta fötterna. Idag har många av dessa tekniker blivit utvecklade till en modern vetenskaplig metod som kallas Reflexologi.)

 

It is now both a science and an art, it requires careful study and yet as one of the healing arts, reflexology yields the best results when dedication, patience and above all loving care is applied to the feet.
(Den är nu både vetenskap och konst, den fordrar noggranna studier men ändå, som en av läkekonsterna, ger reflexologi bäst resultat när hängivenhet, tålamod och framförallt kärleksfull omsorg ägnas åt fötterna.

 

The massage you will receive is a traditional Thai Foot Reflexology treatment working on the foot and the leg below the knee, and also using the wooden tool called a Kruyei. By working on these areas we can bring about the following feelings:  deep relaxation, an improvement in circulation, a cleaning of the body toxins and impurities, body balancing throughout all the systems and a revitalizing of energy.
(Massagen du kommer att få är traditionell “Thai fot reflexologi” behandling där fot och benet nedanför knät bearbetas, bland annat med ett träverktyg som kallas ”Kruyei”. Genom att bearbeta dessa områden kan följande känslor framkallas: djup avslappning, ökad cirkulation, utrensning av kroppsliga gifter och orenheter, en balansering av alla kroppssystem och en revitalisering av energin.)

 

Through a reflexology session energy Sen lines similar to acupuncture lines but different pathways are opened up, and this subtle energy that circulates throughout the body is released to do its work and assists all of the body to return to its natural rhythms.  When our energy flows well unhindered throughout the body, the essence of the body, mind and spirit are brought back into balance and we feel a deep inner peace.
(Under en reflexologibehandling, öppnas Sen-linjernas energi upp, samma linjer som akupunkturens men det är andra vägar som öppnas upp. Deras subtila energi frigörs och cirkulerar för att hjälpa kroppen att hitta sin naturliga rytm. När energin flödar obehindrat genom kroppen och vårt väsen, så hittar sinne och ande tillbaka till sin balans och vi känner en djup inre frid.)

 

We owe the healing art of Thai Massage perhaps to Dr Jivaka who was a monk and was the physician to Buddha, but this cannot be certain.  However he was a great healer from India and many other healing modalities honour him as a great influence on Traditional Thai medicine’s theoretical system.
(Vi har kanske Dr. Jivaka som var munk och Buddhas läkare att tacka för Thai Massagens läkekonst, men vi kan inte vara säkra på det. I vilket fall var han en framstående läkare från Indien och inom många andra läkeformer bär han ett högt anseende genom den stora influens han anses ha på den traditionella Thaimedicinens teoretiska system.)

reflexologi energipunkter 2

 

Translation into Swedish and publication on website “skepnader”, is made with Frances Carter, the author´s, permission by Lisa Hedback and Marica Ohlsson 2:nd of February 2016. Photos and pictures, Frances Carter.
(Översatt från engelska till svenska och publicerad på webbsidan ”skepnader” med författarens, Frances Carters tillstånd 2016 02 02, av Lisa Hedback och Marica Ohlsson. Foton och bilder från Frances Carter.)

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.