3 Meditation Practice: The Cosmic Healing Sounds

504 ord (words) rulla ner för att se den svenska texten.

The Cosmic Healing Sounds
(
Kosmos läkande ljud) 

The Cosmic Healing Sounds also known as the Six Syllable Secret work to transform the negative energy stored in the organs into positive, healing energy.  This works better than holding onto negativity or dumping it onto someone else because such emotional venting only serves to pass on emotions to another and, via the universal law of attraction, eventually that same negativity will come back to us.
(Kosmos läkande ljud, också kända som hemligheten med de sex vokalerna kan förändra negativ energi som är lagrad i de inre organen till positiv läkande energi. Att förändra negativ energi till positiv fungerar bättre än att hålla fast vid det negativa eller att lämpa över det på någon annan i ett emotionellt utbrott. Det åstadkommer bara att det negativa förs vidare och genom lagen av attraktion kan samma negativitet komma tillbaka till oss.)

hjärta
sommar
hat, otålighet kärlek, glädje lycklighet rött läkande ljus

 

mjälte
sensommar
oro, för mycket grubblande öppenhet, rättvisa gult läkande ljus
lungor
höst
ledsenhet, depression, sorg mod, rättrådighet vitt läkande ljus
njurar
vinter
rädsla, trauma mildhet, lugn mörkblått läkande ljus
lever
vår
Ilska, undertryckta känslor vänlighet, förlåtande grönt läkande ljus

Inre organ

We are each responsible for the emotions that arise within, regardless of the external events that trigger them.  These simple yet highly effective exercises take us into our bodies and help us connect with our inner selves.  This is a very effective meditation to use in conjunction with the Inner Smile and is the basis of the Healing Taoist Inner Alchemy Practices.
(Vi är var och en ansvariga för de känslor som uppstår inom oss, oavsett de yttre omständigheter eller händelser som utlöser dem. Dessa enkla men ändå högst effektiva övningar tar oss in i våra kroppar och hjälper oss att komma i kontakt med vårt inre själv. Det här är en väldigt effektiv meditation att använda ihop med övningen ”det inre leendet” och är basen för övningarna i Taoistisk inre alkemisk läkning.)

Taoists believe that we are all born with the virtues of love, gentleness, kindness, respect, honesty, fairness, justice, and righteousness. Unfortunately, over time as we age and encounter stress in our daily lives, negative emotions such as fear, anger, impatience, worry, sadness, and grief often consume a lot of our energy, and the accumulation of the negativity erodes the organs health. The negative emotions have a detrimental effect on the internal organs and glands, draining our life-force and undermining our health.
(Taoister tror att vi alla är födda med dygderna kärlek, mildhet, vänlighet, respekt, öppenhet, ärlighet och rättrådighet. Olyckligtvis, medan vi med tiden åldras och möter stress i våra dagliga liv i form av negativa känslor som rädsla, ilska, otålighet, oro, ledsnad och sorg, så äter de upp mycket av vår energi och samlandet av dessa negativiteter försvagar de inre organens hälsa. De negativa känslorna har en skadlig effekt på de inre organen och körtlarna, de tömmer oss på vår livskraft och underminerar vår hälsa.)

Annonser

En reaktion på ”3 Meditation Practice: The Cosmic Healing Sounds

  1. Ping: Sömn- vakenhet och de inre organens arbete | skepnader

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.