Konkurser och inkomstfördelning – Bankruptcy and distribution of incomes

276 ord / 346 words (Scroll down for english version) 2015 03 17

flagga svenskFör mig betyder inkomstfördelning att fler kan följa sina ideal och önskningar som konsumenter. Jag har råd att köpa underbyxor gjorda av ekologiskt odlad bomull av bönder som äger sin produktion, vävda och sydda av människor som får betalt för den tid de lägger på det, så de har råd att ha familj, fritid och de kan i sin tur följa sina ideal och önskningar som konsumenter. Även de kan köpa underkläder färgade av ämnen och genom processer som inte förgiftar varken jorden eller vattnet.
Jag har råd att köpa vackra underkläder. Jag behöver inte välja de billigaste gjorda av bomull odlad på ett sätt som utarmar och förgiftar jorden och människorna som odlar och plockar. Jag behöver inte stödja företag som bygger sin verksamhet på odlare som knappt har råd att leva än mindre följa sina ideal och önskningar som konsumenter.

Nu har vår underklädesbutik i vår lilla stad gått i konkurs. Den med vackra underkläder. Jag har inte haft råd att köpa några underkläder där, hur vackra och åtråvärda de än var. De som har råd är inte tillräckligt många. För även om jag skulle ha råd, så är mitt behov begränsat. Vi behöver vara fler som har råd.

För mig innebär inkomstfördelning att fler får råd, inte att de redan rika får så mycket mindre råd att de inte kan följa sina ideal och önskningar som konsumenter.
Det är en fråga om att ha möjlighet att forma samhället genom att stödja de företag som gör de produkter jag tycker att vi ska ha – genom att köpa dem.
Det är en fråga om att fler ska ha möjlighet att forma samhället genom sina dagliga handlingar, inte bara genom valet vart fjärde år.
Det är en fråga om demokratiskt inflytande.

flagga brittiskBankruptcy and distribution of incomes

346 words/ 2015 03 17

For me distribution of incomes means that more people can follow their ideals and wishes as consumers. I can afford to buy underwear made of organically cultivated cotton by farmers who owns their production, woven and sewed by people who gets paid for the time and effort they put on it, so that they in their turn can afford to raise a family, have spare time and follow their ideals and wishes as consumers. I and they can afford to buy underwear colored in processes that poisons neither earth nor water.
I can afford to buy beautiful underwear. I do not need to buy the cheapest, made of cotton grown in a way that exhaust and poisons the earth as well as the people picking and farming it. People that hardly can afford to live, less follow their ideal and wishes as consumers.

Now our shop for underwear in our little town has gone bankruptcy. The one with beautiful underwear. I could never afford to buy any of my underwear there, no matter how beautiful and desirable they were. They who can afford to buy them are not many enough. And even if I would have been one of them who could afford to buy some of them, my needs are limited. We needs to be more of us who can afford, in order to buy from the ones who produces and sells the things we really desire – so they in their turn can survive and prosper in what they are doing.

To me distribution of incomes means that more people can afford, it does not mean that they who already are rich and can afford get so much less so that they cannot afford to follow their ideals and wishes as consumers.
It is a matter of having the opportunity to shape the society by supporting the companies that makes the desirable products – by buying them.
It is a matter of being more people having the opportunity to shape the society by their daily shopping/ acting (in Swedish it is the same word “handla”), not only through the election every fourth year.
It is a matter of democratic influence – actually.

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.