En ny demokratisk modell? – A new model for democracy?

940 ord/words

flagga svenskIgår (2015 02 21) såg och lyssnade jag på det inledande talet som hölls av vår nya utrikesminister Margot Wallström till konferensen Folk och Försvar uppe i Sälen. Därefter kom Centerns partiledare Annie Lööf och höll sitt inlägg. Det jag kom att tänka på var att den här nya ordningen som faktiskt Sverigedemokraterna varit med och skapat, samarbetet mellan socialdemokrater, miljöpartister, center, folkparti, kristdemokrater och moderater faktiskt kan bli riktigt bra.
Det var när Annie Lööf replikerade Margot Wallströms konstaterande av att Sveriges alliansfrihet har tjänat Sverige bra över tiden och att sakargumenten för att gå in i en allians med Nato saknas.

Där mitt för näsan kom olika uppfattningar fram, väldigt tydligt. Det bådar gott för framtida goda diskussioner och samtal som förhoppningsvis för fram olika sidor av ämnet, som till slut leder till bra beslut.
Det är just det, att i och med att allianspartierna (Om de nu även i fortsättningen väljer att hålla samman.) kommer att strida för sina uppfattningar i olika sakfrågor, så kan det bli mer publika diskussioner om dem, som på så sätt involverar den breda allmänheten (vari jag ingår). Att de är flera partier som det regerande partiet måste ta hänsyn till kan faktiskt vara en fördel och det för mina tankar till den grekiska kulturen, varifrån demokratibegreppet kommer. Där var och en talade för sin sak och det handlade om att övertyga med logik, retorik och goda argument. – Hur det hela kommer att utveckla sig framöver får vi vänta och se.

Med en utrikesminister som har en så god förmåga att formulera sig verbalt och som för mig framstår som ärlig med sina föresatser om fred och jämställdhet och därmed har hög trovärdighet och integritet så finns möjligheten att de politiska diskussionerna faktiskt kan föras ut brett till allmänheten på ett nyanserat och insatt sätt, så att de kommande politiska besluten blir väl förankrade….och mycket troligt kan bidra till en mer politiskt intresserad allmänhet.

Det sätter dock höga krav på journalistkåren och media överlag. Visserligen har vi en så vitt jag vet, unik sits för svensk tv och radio, som varken är statlig eller kommersiell men för tidningsutbudet och övrig media råder inte samma ”opartiska” förhållanden. Det finns en risk att sensationshysterin, viljan att skapa hönor av fjädrar, andra dolda agendor och driften att sälja lösnummer blir så stark att diskussionerna blir snedvridna i media.

Jag är så glad att Margot Wallström är vår utrikesminister, hon är både modig och stark.

flagga brittisk– A new model for democracy?

Yesterday (2015 01 21) I saw and listened to the initiating speach held by our new foreign minister Margot Wallström at the conference “People and Defence” up in Sälen, Her speech was followed by another speech, held by Annie Lööf, the leader from one of the opposing rightwing parties. To see and hear them gave me a sudden idea that this new order, the leftwing cooperation with the opposing rightwing parties, which has been pushed by our new “grudging mistrusting racialist party”, the Swedish Democrats – actually can turn into something really good.

It was during Annie Lööfs reply to Margot Wallström statement about how the Swedish policy of non-alignment has served us well over time and that the reasons to join the Nato alliance are lacking factual argument. There, just under my nose, different opinions on the subject of matter showed, very clearly. This foreshadow future constructive discussions which hopefully will bring out new “facets” and shed light on the points at issue. All in all, I hope it will lead to good decisions.
That is the point, by bringing in the opposing rightwing parties they will fight their view on different factual matter. Since the discussions is held between the parties and not within they will probably be more openly displayed to the public. This can lead to involve the public in large (to which I belong) more into political descisionmaking. The fact that the ruling party actually have to concern with a number of opposing parties (which will be hard work) and that the arguments for different standpoints probably will be a cause for headlines and articles in media, brings my thoughts to the antique Greece, from where the democratic concept origins. In the antique Greece everyman spoke for himself and his influence was due to the use of logic, rhetoric and good arguments. – How it all will develop here in Sweden, we will just have to wait and see.

With a foreign minister who has such excellent verbal ability and a sincere honestly in intentions about peace and equality give me a sense of high credibility and integrity. Because of that I think there is a possibility that the political discussions actually can be brought out to the public at large in a modulated and knowingly way, so the coming decisions will be well anchored and therefore more likely will contribute to make the public at large more politically interested.

But, it do set high demands on journalists and the media in general. Even if we have a, as far as I know, an unique position for Swedish TV and radio as neither stateowned nor commercial, the conditions for newspaper and other media are not that “impartial”. (Now, if someone thinks that our Swedish TV and Radio is not impartial, we still have some idea of where the influences come from.) There is a risk that the hunt for sensations, the will to make hens out of feathers and other hidden agendas together with the urge to sell single copies will grow so strong that the discussions will be twisted through media.

I am so happy that Margot Wallström is our foreign minister, she is both brave and strong!

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.