Pysslandet med ekonomin, en designfälla? – Concerns about economy, a design trap?

429 ord/ words (scroll down for english version) …text adderad 2014 07 19

flagga svenskBekymren om ekonomin. Allt pratande och skrivande om pysslandet om ekonomins ”hälsa” har börjat irritera mig. Som om ekonomin vore en levande varelse – Herr Ekonomi. Borde vi inte bekymra oss om alla oss som lever också? Borde vi inte pyssla om hälsan hos de levande och se ekonomin som ett verktyg för att uppnå det? Vore det inte mer adekvat att bekymra oss för ekonomin och pyssla om den i syfte att få alla oss som lever att må bra? När blev ”ekonomin” viktigare än oss människor? När blev verktyget viktigare än verktygsmakarna och verktygsbrukarna?
Hur vi ställer oss frågorna om de problem vi har, vilka ord vi använder har stor betydelse för hur våra tankar leds och därmed vilka svar och lösningar vi kan komma på.

Det här är en om inte klassisk så mycket välkänd designfälla dvs att enbart så att säga se till objektet, saken ifråga, i det här fallet – ekonomin – och inte till dess sammanhang så fastnar man i det och kommer ingen vart. Det är som problemet med den fula uppfarten, komposten, hallen, entrén. Det är först när gånglinjer, siktlinjer, ytor och volymer runt uppfarten, komposten, hallen eller entrén förändras som även intrycket och funktionen av dem kan förändras och till och med försköna den.

Text added 2014 07 19
flagga brittiskConcerns about economy. All talking and writing about grooming the ”health”of economy has become annoying. As if it is a living and breathing entity – Mr Economy. Should we not be concerned about us who actually live too? Should we not be grooming the health of the living and look upon economy as a tool to make it happen? Should not our concerns for and grooming of economy aim to make us living beings well and good? Since when did economy become more important than human beings? Since when did the tool become more important than the craftsmen.

How we put our questions to the concerns we have, the word we use has a significant impact on our minds, and in its turn the answers and solutions we can make up/invent.

This is if not a classical, a very well known design trap. As long as your concern are focused only upon the object in hand, in this case the economy – and not to its context as well, you will get stuck and get nowhere. It is like the problem with the ugly driveway, hall or entrance. When you start to pay attention and alter pathway patterns, sightlines, space and volumes around them, then the impressions and functions of them can change and even become beautiful.

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.