en knöl i sjukvården, cancer-inlägg (a lump in the healthcare, cancer-post)

5 254 ord/ 20 words (Scroll down for english version, still only one sentence, sorry … ) publ och påbörjad 2016 01 25 länk till vetenskapens värld om tamoxifen och stress, tillagd 2017 02 14 (under rubriken Stress och humör)
senast uppdaterad 2017 05 26

20160719_085712

För hälsa, näringsämnen, mineraler och vitaminer. Mat för mina ”goda” tarmbakterier som hjälper att sortera ut och ta upp det jag behöver och låta ”det andra passera”. Även lite extra av goda tarmbakterier (lactobacillus stammen).

Ett första snabbt utkast till texten därför att … på svenska (in swedish)Nu är det bråttom!

Vad kan göras på en gång! Vill du gå direkt till länkarna och litteraturtipsen jag grundar min ”tipslista” på så är den här:
Till sidan med länkar och litteraturtips >>https://skepnader.wordpress.com/en-knol-i-sjukvarden-cancer-a-lump-in-the-healthcare-cancer/lankar-cancer/

Vill du hoppa i texten så är här länkar till olika avsnitt:

När jag gissade att knölen jag upptäckte i slutet av juli 2014 var cancer och sedan fick det bekräftat, så var det bråttom. Bråttom att hitta information, att förstå vad jag kunde göra för att hejda, stoppa, ta bort den, och nu när den är borta, se till att den inte kommer igen.
Min bröstcancer var, en “livlig” ductal cancer av tredje graden, med receptorer för östrogen och progesteron men inte för HER2 (tillväxthormon). En tårtbit togs bort av bröstet i vad som räknades som en radikal operation 11 september 2014. Sex lymfkörtlar opererades också bort varav en hade en metastas.

Vad kan jag göra själv – immunsystemet

Sjukvården är inriktad på att ta bort ”det onda” med kirurgi, cytostatika och strålning, vilket jag nu har erfarenhet av. Men vad kan jag göra själv? Felaktiga celler och även cancerceller bildas hela tiden i våra kroppar men vårt immunsystem tar hand om det i vanliga fall. Immunsystemet för tankarna till hormoner, vita blodkroppar och andra ”saker” i vår kropp som ger sig ut på jakt för att ta hand om problemen. Men det är bra att förstå att det är en del i vår självläkande förmåga. Vår självläkande förmåga är något vi aktivt kan stödja och påverka också med tankar och känslor. Det vi kallar ”placeboeffekten” är en del i den. Att placeboeffekten ställer till det bland forskningsresultaten i sökandet efter verksamma mediciner eftersom det i samband med vissa sjukdomar har ett väldigt stort inflytande, är väl något att vara glad åt egentligen.

Det är ju faktiskt så att även operation, cytostatikakurerna och strålningen förutsätter att min kropp kan läka och tillverka nya friska celler istället för de sjuka som tagits bort. Att ny friska celler överhuvudtaget kan bildas under inflytande av cytostatika och strålning får man väl se som ett mirakel i sig som vi kan tacka vår självläkande förmåga för..

Vad kan jag göra för att ge mig och mitt immunsystem, min självläkande förmåga, de bästa förutsättningarna att göra sitt jobb? Jag frågade en av kirurgerna och en av onkologerna, men de gav mig inga direkta råd. De är positiva till att jag ska stödja den, med en del undantag, då en del av det man kan äta för att stödja immunsystemet innebär att skadliga ämnen eller processer ”oskadliggörs”. Då cytostatikakurerna och strålningen genomförs just för att ”skada och döda celler”, kan dess effekter minskas. (Samtidigt som en lyckad behandling förutsätter att det fungerar bra?)
En distriktssköterska som jag träffade, troligtvis i samband med att jag fick bältros, jag minns inte riktigt – men eftersom jag sällan går till doktorn, så var det förmodligen då – hon frågade om jag motionerade och uppmanade mig att göra det, det är viktigt. Då var jag inne på att bota min onda rygg och då stjälper invanda ”träningsmönster” mer än de hjälper, så jag hade mycket medvetet slutat att ”motionera”. Men jag rörde på mig, jag har trädgård och vi byggde hus. Ja, det är viktigt att motionera, men man kan ändå få cancer. Vad jag inte visste då var att bältros är ett tecken på lågt immunförsvar, det vet jag nu och det var nog därför hon frågade mig eftersom motion är ett sätt att hjälpa immunförsvaret, eller rättare sagt, att få immunsystemet att fungera bättre.
Att cancerceller, eller felaktiga celler också i normala fall hela tiden bildas och att det är immunsystemet som tar hand om dem så de inte får fritt spelrum och börjar växa till sig till tumörer, det visste jag inte heller.
Men frågan är vad vi menar att immunsystemet egentligen är, hur det fungerar och vad jag kan göra för att ge det, eller rättare sagt mig, de bästa förutsättningarna att fungera riktigt bra.
top

Vad kan göras på en gång!

Så fort du misstänker att du fått cancer eller om du är dödsdömd så kan du genast börja göra följande saker, medan du läser in dig alltmer på ”vad just du kan göra”. För det tar en stund att ta till sig all information och samtidigt försöka att lägga upp en strategi för hur den ska genomföras, så börja med dessa saker. De skadar inte och många av ”cancerråden” och de som ”självläkt” utan annan medicinsk hjälp har gjort mycket av det här. De länkar och den litteratur jag hittat under mitt sökande har jag lagt under menyfliken ”länkar och litteraturtips”.

  • Magen – sköt om din tarmflora, den anses utgöra 80% av immunsystemet.
  • Stress och humör – All stress (fysisk, känslomässig, mental, trauman, ilska, frustration, osv.) skapar ett hormonellt tillstånd i kroppen som missgynnar immunsystemets funktion.
  • Maten – det finns lite olika dieter. Jag hittade på Elain Cantins diet och försökte följa den, men jag lyckades inte med det. Det berodde delvis på att den är utformad under Canadensiska förhållanden och jag lever under svenska.
  • Ta bort gifter och främmande ämnen så mycket du kan –
  • Drick vatten – Ej, klorerat. I Sverige används klor som desinfektionsmedel i dricksvattenberedningen, men bara om det behövs – inte rutinmässigt. Gränsvärdet är enligt uppgifter från livsmedelsverkets webbplats, 0,4 mg/l Cl2 och då klassas vattnet som tjänligt med anmärkning. Det är totala mängden klor.Med totalt aktivt klor menas summan av fritt aktivt klor och bundet aktivt klor. Det är det aktiva kloret som har desinfekterande verkan. Bundet aktivt klor består huvudsakligen av olika kloraminer.”
  • Sömnen – Kroppen reparerar sig under sömnen och rensar ut bland annat cancerceller.
  • Motion – skapar ett gynnsamt tillstånd i kroppen för immunsystemet. OBS -”Lagom” motion!
  • Fasta – skapar också ett gynnsamt tillstånd för immunsystemet, samt att det verkar missgynna cancerceller specifikt. Igen, fasta ”lagom”.
  • Örter – stödjer immunsystemet, balanserar och en del örter påstås missgynna cancerceller specifikt.
  • Försök ta bort orsaken till autoimmuna reaktioner och allergier –

> Immunsystemet
> till artikel om immunförsvaret i illustrerad vetenskap

Med tanke på att jag upptäckte min knöl 20 juli och opererades 11 september så gick det mer än 5 veckor mellan upptäckt och operation. Hade jag haft en strategi att ta till på en gång, kanske jag aldrig hade behövt opereras. Jag hann inte läsa in mig på allt på en gång och dessutom är det svårt att plötsligt byta diet och livsföring även om livet hänger på det. Man behöver kanske berätta varför och det kan bli knepigt. Dessutom kanske de man har runt sig inte alltid är lika övertygade om att dietbytet kan rädda livet på mig och ändrad livsföring med andra rutiner skulle hjälpa, de vill kanske argumentera för sina åsikter och vad jag borde göra istället. Det är jobbigt i den situationen. Jag försökte, ändra diet efter och livsföring enligt Elain Cantins exempel, men nådde inte ända fram. Jag uteslöt t.ex. inte mejeriprodukter konsekvent hela tiden och jag upptäckte sista veckan att jag är lite överkänslig mot ägg, som jag ätit mycket av och älgköttet, det vill säga det röda köttet, åt jag också av. Men, kanske jag aldrig hunnit få bort cancern med diet, vem vet, och nu får jag förhoppningsvis aldrig veta. Eftersom jag inte blev av med min tumör inom de fem veckorna så hade jag operationen som ett extra livbälte. Nu är tumören borta och jag friskförklarad i och med det.
Men det jag vill säga är att på fem veckor hinner man testa en strategi att gå in för fullt ut. Både Elain Cantins och Fred Hatfields cancer försvann på ca 2 veckor när dieten väl började ge effekt vilket i sin tur kan ta ett par veckor.
top

Allt som går in i kroppen påverkar den.

Vanlig medicin brukar man ta i tablett form men en del mediciner och smärtstillande ges genom att stryka på en salva. Min poäng är att allt det som kroppen kommer i kontakt med påverkar: mat, salvor, hudcremer, deodoranter, etc…
top

Immunsystemet och min självläkande förmåga stöds inte bara med dieten

Gemensamt för de som blivit bra genom diet är att det inte bara handlar om dieten. Det handlar också om att sova och att få bort stress, att vara lugn, avslappnad och glad. Många av råden om hur man kan klå cancern handlar om hur man ska äta och vad man inte ska äta. Det är >> Elaine Cantins diet jag testat och även om Elain Cantins bok heter Cantins ketogenic diet, så handlar det inte bara om diet. På sidan 31-33 skriver hon om ögonblicket när hon bestämmer sig för att inte genomgå någon aggressiv cancerbehandling som försämrar immunsystemet, orsakar permanenta men och mediciner med biverkningar. Hon vägrar både cytostatika och strålning – även om doktorn var snäll och rar.

”After I told the Doctors I was refusing treatments, I felt like a ton of bricks were lifted from my shoulders. It felt great. I did not have to worry about the cancer treatments anymore and any stress/fears and other health complications that came along with them. … I had enough of the cancerproblem without adding any additional health issues caused by chemotherapy and radiation…getting back to being healthy from then on and take control of my own health. It made me happy to do things for myself to help me get better. Before, I did not like to cook but now all of a sudden, I was happy to cook to help myself with food. I started cooking and smiling.”

(”Efter att jag sagt till läkarna att jag vägrar gå igenom behandlingarna, kändes det som ett ton stenar lyftes från mina axlar. Det kändes fantastiskt. Jag behövde inte bekymra mig om cancerbehandlingarna mer och stressen/rädslan över andra hälsoproblem som följer med dem … Jag hade tillräckliga problem med cancern utan att behöva addera några fler hälsoproblem orsakade av cytostatika behandling och strålning … att bli frisk genom att vara hälsosam i fortsättningen och ta kontrollen över min egen hälsa. Det gjorde mig glad att göra saker för mig själv som hjälpte mig att bli bättre. Tidigare tyckte jag inte om att laga mat men nu helt plötsligt, så var jag glad över att laga mat för att hjälpa mig själv att bli bättre. Jag började laga mat med ett leende.”)

När hon provar en annan överlevares diet och den inte fungerar för henne blir hon besviken men hon försöker hålla sig glad och positiv medan hon funderar ut något annat. Sid 35:

”Unfortunately, the diet that worked för Monique was not working for me. My cancer was too aggressive and kept growing. I had to figure out something else.
( Tyvärr, den diet som fungerade för Monique, fungerade inte för mig. Jag måste komma på något annat.)
***
I kept trying to stay positive an I would liden to the son from Rascal Flatts called Stand about determination, courage and standing… I would read and read again things that I liked that motivated me like the following quotes:…
(Jag försökte hålla humöret uppe och jag lyssnade på sången av Rascal Flatts “Stå fast” som handlar om beslutsamhet, kurage och om att stå fast … Jag läste om och om igen saker som motiverade mg som följande citat:…)”

Monique, skriver på http://www.chrisbeatcancer.com/monique-healed-breast-cancer-1992/:
Att det handlar om att bli kvitt det som kan orsaka stress och negativa känslor.

“1. Testemony: In 1992 I was told the hard 1 1/2″ lump in my breast was cancer. But God was telling me in my heart, “Monique, cancer does not kill. Fear does!” – and there began my journey into discovery of exactly what this lump represented, and how to fight it.Today, 21 years later, I am a fit 72 year old!”
“ Året” 1992 fick jag veta att jag hade en hård knöl I bröstet, 1 ½ inch stor och att det var bröstcancer. Men i mitt hjärta kunde jag känna att Gud sade till mig, ”Monique, cancer dödar inte. Det är rädslan som gör det!” – och där började min resa i att upptäcka exakt vad knölen representerade och hur jag skulle bekämpa det.
Idag, 21 år senare, är jag en spänstig 72-åring!

Följande punkter är saker jag samlat ihop som olika överlevare gjort på liknande sätt och eftersom jag alltid vill ha en förklaring till varför saker och ting fungerar, så har jag också lagt till en liten kortversion om det tillsammans med en länk som förklarar det mer ingående och bättre. (Ja, än finns det inte länkar, referenser och källor ditlagda, men det kommer så småningom.) Dessutom har jag lagt till några tips från andra håll. Elain Cantins bok förklarar mycket alldeles utmärkt.
Förmågan att rensa ut cancercellerna sköter alltså immunsystemet och immunsystemet består inte av ”en grej” utan är flera olika processer i kroppen som samspelar plus det som så att säga händer och som vi inte känner till ett dugg om. Det bara fungerar. Det här att vi läker och att vi lever, det vet vi ju egentligen inte hur det går till. Så det finns flera sätt att stödja förmågan.
top

Det som händer i magen utgör ca 80% av immunsystemet

Magen och dess funktion är en viktig del av immunsystemet, den sägs utgöra 80% av det. Där produceras, enzymer och hormoner, det bestämmer bland annat humöret och vad vi är sugna på att äta. (Referens och Källa: forskaren Giulia Enders ”Charmen med tarmen” (originaltiteln ”Darme mit Charme”). Hon tar bland annat upp det här med enzymer, tarmbakterier, sömn och fasta. Och beskriver närmare om det idag etablerade begreppet tarmhjärnan. Tarmhjärnan har direktkontakt med hjärnan och kan påverka både humör och vad du är sugen på att äta.)
top

Stress och humör

All typ av stress oavsett slag och negativa känslor påverkar hormonerna och deras nivåer.  De, kortisol, adrenalin, noradrenalin … i sin tur påverkar de parasympatiska respektive det sympatiska nervsystemet. De i sin tur bestämmer om snabbt tillgänglig energi behöver tillverkas eller inte – i form av blodsocker. Är du stressad, så tillverkas och utsöndras kortisol, adrenalin och eller … har du förmodligen lite högt blodsocker – jämt.
Stress innebär också att hjärnan bedömer att ”nu kan inte energin gå åt till att smälta maten”, den behövs till hjärnan och till alla musklerna i kroppen, ifall du behöver agera snabbt (flykt- och attackreaktion), så då sätts magen och dess arbete med att producera den näring som behövs på undantag. Blir stressen riktigt stark så mår du allt mer illa och du kan både kräkas och få diarre, allt för att lösa problemet. Det kan vara fysisk stress, mental stress, det spelar ingen roll vilken typ av stress det är eller orsaken till den, kroppen reagerar på den. Känslor som ilska, frustration, besvikelser är också sådant som magen och hela kroppen känner av. Att magen är satt på undantagstillstånd innebär att även kroppens reparationsarbete är satt på undantag. Det pågår bara när det är lugnt. Så det är viktigt att vara lugn och glad. Helst jämt, men det viktiga är att inte vara rädd, stressad, arg, osv … det vill säga att känna alla negativa känslor jämt. Försök smita och ta paus från dem, om du är dess fånge, åtminstone ett par gånger om dagen.

Tillägg gjort 2017 02 14: I SVt:s program ”Vetenskapens värld” säsong 26 avsnitt 4  (18)så tar de upp två olika forskningsprojekt om bröstcancer. Den ena, som är svenskt, är inriktat på att undersöka dels om och i såfall hur en mindre dos av tamoxifen skulle kunna räcka för att minska brösts ”täthet” då en hög täthet (det vill säga mycket av bröstkörtlar och mindre av fett) är en riskfaktor för att få bröstcancer. Men också ta reda på cellnivå hur det kommer sig att tamoxifen kan få bröstkörtlarna att försvinna.
Det andra projektet, som är australiensiskt, undersökte relationen mellan på bröstcancer och stress, man hade redan konstaterat att ökad stress gör att cancerna sprider sig med ökad hastighet i lymfsystemet ut i kroppen. Nu pågår en undersökning om det fungerar på samma sätt för människor.
top

Mat

Bra mat! Vad är då det. Det är mat utan gifter, hormonstörande tillsatser, gynnar en bra tarmflora, (och även andra produkter med hormonpåverkande ämnen). Ingen antibiotika (det stör och dödar tarmfloran som bidrar med hormoner och enzymer för kropp/ immunsystem). Socker, mjöl och majs liksom soja, innehåller mycket energi, modifieras ofta till olika former inom färdigmatindustrin och används för att förstärka smak, fylla ut och ge ”rätt” konsistens på maten. De innehåller mycket och lättillgänglig energi och påverkar därför lätt blodsockeret.
Nu är det inte så lätt att kunna skilja ut den mat som är fri från hormonstörande ämnen, så ät mat som inte är behandlad och utan tillsatser, obesprutade (ekologiskt och krav) och utan några genmodifikationer (GMO-fritt).
Att rött kött ska undvikas enligt både Monique och Elain Cantin, kan bero på att det i många länder är tillåtet att ge djuren tillväxthormoner och man ger dem också antibiotika förebyggande, det påverkar både kött och mjölk. >> I Sverige är det inte tillåtet med tillväxthormoner och man ger bara antibiotika till djuren när de är sjuka. Om det är det röda köttet i sig som kan vara problem, vet jag inte.
E. Cantin, som har en son med diabetes, har lagt märke till att det påverkar hennes sons blodsockernivå om han äter mat stekt i smör eller olivolja. De stiger om han äter mat stekt i smör medan det ligger kvar om det är stekt i olivolja. Men, i Canada har man en annan djurhållning.

Åke Färnlöf skriver om Ragnar Bergs teori om syra-bas balansen. Idén att vi behöver balansera maten så att en mer basisk miljö skapas i kroppen. (både kött och socker ger en sur reaktion) >> till artikeln och listan över mat.
top

Dieter för att svälta ut cancer – Ketogena dieter

Det finns olika teorier om vilken diet som fungerar. Jag letade upp några länkar till de som skrivit om sin egen läkning med hjälp av diet. Jag fick in flera träffar, men tittade främst på Elain Cantin och Fred Hatfield. Elain Cantins bok beställde jag rätt omgående, då hon varit diagnostiserad med samma typ av cancer som jag. Ungefär samtidigt hittade jag också en artikel i Oxford Journal av Antonio D ’Agostino  som handlar om ”cancer som en metabolisk sjukdom” som jag tyckte backade upp hennes erfarenheter.
Hennes diet är en korttidsdiet för att svälta ut cancercellerna. Den grundar sig på att alla normala celler, inklusive hjärnceller klarar av att omvandla fett till glukos i en process som kallas glykolysen. Cancerceller däremot klarar inte det utan de behöver så att säga färdig glukos (kolhydrater/socker av olika slag) till sin ämnesomsättning. Så genom att äta fett istället för kolhydrater under en kort period så svälts cancercellerna ut. Tillståndet i kroppen som skapas av att cellerna enbart förbränner fett kallas ketos. Dieten syftar till att försätta kroppen i ett konstant tillstånd av ketos. Det kan mätas med urinstickor som diabetiker använder och finns att köpa på apoteket. Men stress, oavsett skälet (allergener, ilska, rädsla osv…) får kroppen att producera glukos själv oavsett om man äter det eller inte.
OBS! Blodbarriären in till hjärna släpper inte igenom långa fettmolekyler utan fettets kedjor behöver vara korta. Det är där kokosfettet kommer in eftersom de fettmolekylerna är väldigt små och korta. (REF o KÄLLA) Det ska förstås inte vara härdat dvs hårt. Finns att köpa av märket markatta på Willys.

Efter att först ha prövat E. Cantins diet (dock inte fullt ut) så kunde jag sedan konstatera att den efterföljande cytostatika kuren hade stora likheter av hur den ”kändes” i kroppen.

Ketogena dieter har fått kritik bland annat för att inte fungera. Atkins diet är t.ex. en sådan diet. Men det som skiljer E. Cantins diet från övriga ketogena dieter och som hon har gemensamt med andra canceröverlevare som äter en diet med kolhydrater är att mejeriprodukter och rött kött är uteslutet, inga allergener, inga gifter.

En annan sak som skiljer är också att då de andra räknar kvoten mellan fett/ protein +kolhydrater, så räknar E. Cantin kvoten mellan fett+ protein/ kolhydrater (5/1). Alltid att fetthalten är 3 till 5 ggr så hög som kolhydrathalten.

Det finns också farhågor om att kroppen kan ta skada, men det är belagt att om man äter ”bra” fetter, det vill säga inga transfetter, härdade fetter eller på andra sätt processade fetter så har man inte upptäckt några hälsorisker. Till det kan läggas att det finns folkslag som levt i ketos i hela sina liv, t.ex. de eskimåer som äter traditionellt enligt deras matkultur.

Fred Hatfield har också botat sig med hjälp av en fettdiet, hans erfarenheter är samlade i en bok liksom E. Cantins. Fred Hatfield hade en spridd skelettcancer och förväntades dö inom kort. Båda beskriver att när tillståndet i deras kropp förändras med hjälp av dieten och börjar ta kål på cancercellerna så tar det inte mer än 14 dagar så är den borta. Elain C. kunde känna knölen växa och när dieten började verka så kunde hon känna att den minskade.

En annan sak de har gemensamt är att dieten de påbörjade tog en till två veckor innan den började att verka. Så räkna med att gå in för det här helhjärtat i 5 veckor, så kanske du liksom de får bort cancercellerna. Oavsett om du inte är lagd under kniven än eller om allt hopp är ute för dig, så prova, det skadar inte, i bästa fall slipper du operation eller så överlever du.
top

Andra dieter

Andra dieter som visat sig kunna bota cancer trots att de inte specifikt går in för att ”svälta ut” cancern tror jag fungerar då de stödjer och eller aktiverar imunsystemet så att det gör sitt jobb bättre. Eftersom det var E. Cantins diet jag prövade så nämner jag bara att andra har kunnat bota sin cancer med en diet som tillåter kolhydrater.

Elain Cantin skriver om Moniques diet, och prövar den först, men det fungerar inte, till hennes stora besvikelse.
Moniques diet är rik på vitaminer och tillskott. Hon åt färskt vitt kött, färska grönsaker, ägg, oliver, extra virgin olivolja, kokosnötolja, nötter, grönt te och naturligt socker som finns i färsk frukt, lönnsirap och honung.
Inga mejeriprodukter, pasta, bröd, gryn, ris, potatis, socker, rött kött och undvek processad mat.

Obesprutade produkter, så lite processad som möjligt och utan ”tillsatser”, mejeriprodukter och kött från djur som betar gräs och som varken får tillväxthormoner eller antibiotika i förebyggande syfte. (Bara om de blir sjuka.) Vilket sätter krav på djurhållningen. Fördelningen mellan omega-3 och omega-6 halterna blir optimal i mjölken för oss människor om korna får äta gräs. Äter de annat foder så stiger halten av omega-6 fetterna. (REF o KÄLLA)

E.Cantin skriver om flera andra dieter, bland annat Kelleys ideer om att vi alla är lite olika utformade beroende på var vi och våra förfäder bott och därmed äter och har ätit. En del behöver äta mycket frukt, grönt och rotsaker vilket innehåller mycket kolhydrater. Kelleys ideer har tagits up av dr. Gonzales. Dr Gonzales skriver om hur han med hjälp av att utveckla Kelleys ideer till olika dieter, kunnat bota flera cancersjuka på webbsidan www,chrisbeatcancer.com. Han tillhör de som kritiserar de ketogena dieterna på grund av likheterna med Atkinsons, som han menar har visat sig vara verkningslös. Men som jag nämnt tidigare, Elain påpekar väldigt tydligt att hennes diet skiljer sig på flera punkter från de dieterna.
På grund av att hon har en diabetessjuk son, så har hon lång erfarenhet av att mäta och lägga märke till blodsockernivåer. Hon har kunnat notera att blodsockret höjs bara av att använda smör (som är en mejeriprodukt) till skillnad från olivolja. En annan sak är att det är viktigt vilket protein man äter (om det kommer från mjölk, kött eller grönsaker).

Kom ihåg att stresshormoner får kroppen att höja blodsockernivån som cancerceller behöver. Det är viktigt att vara lugn och glad.
top

Avgiftning (Detox), någon form av detox görs samtidigt

Jag återkommer med mer info..
top

Drick vatten

Vattnets kvalitet är viktigt. E. Cantin kunde märka skillnad i hur hennes diabetessjuke sons blodsocker reagerade på om vattnet innehåller klor eller inte. Ta bort metaller och klor ur vattnet, ev även fluor. Jod som är viktig för att sköldkörteln som reglerar hormonella processer och ämnesomsättningen behöver jod för att fungera bra. Fluor och klor är båda föreningar som har samma elektrontal som jod och kan gå in och ersätta det, vilket kan skapa problem.

I samband med att E. Cantins fundering lärt sig att miljön runt cancercellerna är sur och ju surare desto aggressivare cancer, så funderar hon på att det kanske är bra om vattnet kan göras mer basiskt (alkaliskt). (pH 7 är neutralt, pH 1 är ren syra och pH 14 är ren lut. Både ren syra och luta är livsfarligt att få i sig.) PH ska helst ligga lite över 7.

Lite citron i vattnet får kroppen att reagera ”basiskt”.
top

Sov!

Under sömnen så repareras kroppen och då spelar sömnhormonet melatonin en viktig roll. Melatonin och insulin har ett speciellt förhållande. Insulin slutar att produceras när det blir mörkt och melatonin går så att säga in i stället och är viktigt i reparationsarbetet. Om man äter kolhydrater på kvällen så förblir blodsockret högt och eller omvandlas till fett – insulinet går inte in och tar ner det, jag vet jag har prövat. Perioden med ketogen diet bröt jag med en frukost bestående av havregrynsgröt. Av det fick jag till min stora förvåning, stora sockerdarren. Efter lite sökande vad det kunde bero på hittade jag ett program med unga läkarstuderanden som gjorde ett test som visade vad som händer om man äter socker. Då förstod jag att illamåendet och kallsvettigheten inte beror på blodsockret, som namnet visar på utan av ett stort påslag av insulin som går in och tar ner det. Eftersom jag inte ätit några kolhydrater eller socker på flera veckor var jag hyperkänslig för kolhydrater. Därför var det med viss bävan jag under samma tid tog en kaka till teet en kväll. Jag satt i ett sällskap och det var ett visst grupptryck, men den söta kakan märkte jag inte av alls. Vilket beror på att kroppen slutar producera insulin när det blir mörkt. Efter fastan var jag otroligt känslig för kolhydrater och jag befarade att jag ändrat något fundamentalt för gott och aldrig skulle kunna äta kolhydrater igen. Men det ebbade ut efter ett par veckor.
Undvik att äta söta saker på kvällen och på natten. En dansk sjuksköterska som jobbat natt i många år fick sin bröstcancer klassad som arbetsskada. Att nattarbetare löper stor risk att inte bara få cander utan också lägga på sig, är belagt.
Håll rummet du sover i mörkt eftersom ljus hämmar melatoninet. Särskilt ljus från skärmar, tv, dator, telefon etc.
Sov på natten! Lägg dig helst före 23.00.
Se till att få ljus in i ögonen på morgonen och under dagen så att din biologiska klocka fungerar väl. Det hjälper också till.
top

Motionera!

Motion, hjälper många av kroppens och därmed immunsystemets processer. Sockret i blodet och cellerna kommer till användning och kan så att säga ta slut. Hormoner som gör att man mår bra skapas och utsöndras, vilket hjälper reparationsarbetet, för att uttrycka det hela synnerligen kortfattat.
HIT (High Intensive Training = hög intensiv träning) träning så som Richard Mosely beskriver det i sina program och i sin bok ”räcker” för att förändra många av de värden som förknippas med god hälsa. 20 sek långa ruscher så att hjärtat slår maximalt  ggr 3 med liten paus emellan, görs 3 ggr i veckan.
top

Fasta! Fasta lugnar ner kroppen.

När kolhydratdepån = lättillgänglig energi är ”slut” går den in och tar av fetterna för att skapa om till energi. Dessutom repareras kroppen med det material som finns (inte av nyligt intagen mat) vilket innebär att celler bryts ner och byggs om. Och, magen får en paus när och matsmältandet får vila. Blodet blir mer basiskt. Det finns forskare som har en ide om att ett lägre pH skapas runt cancerceller och ju lägre pH desto aggressivare cancer. Citronvatten höjer pH, som sagt.

Nu finns det flera sätt att fasta. Eftersom det är viktigt att få i sig de ämnen som kroppen behöver för att fungera väl så handlar det inte om att svälta sig. Du kan fasta varje dag genom att hoppa över frukost eller kvällsmat, fasta någon eller några dagar i veckan enligt Richard Moselys 5:2 modell. Enligt det R. Mosely visade i sitt program om att uppnå hälsa (vilket borde gynna immunsystemet?) så behöver fasteperioden vara minst 16 timmar lång för att ”reparationsarbetet” ska komma igång.Tror jag, jag får kolla hur många timmar det handlade om.
top

Örter

I Maria von Trebens bok ”Hälsa ur Guds apotek” står att läsa om olika kurer mot olika tumörer. Generellt mot tumörer dricks en kopp te på åkerfräken efterföljt av en kopp te på en blandning av rölleka, nässla och ringblomma. 1 tesked till en kopp på 2,5 dl. Morgon och kväll, dessutom dricks teet under dagen klunkvis.

Jag återkommer med mer exakt info och med bilder på örterna (varav fyra av dem är vanliga ogräs. Så om du har trädgård, behöver du inte vara alltför flitig med ogräsrensningen.)
top

Allergier och autoimmuna symtom

Försök göra något åt dina allergener eller andra autoimmuna symtom, då det betyder att immunsystemet ”inte hittar rätt” i vad det ska angripa. En teori är att vi får i oss saker som immunsystemet inte riktigt förstår om det är ”något främmande som ska bort” eller om det ska vara kvar. Jag har hört, men det här behöver jag kolla upp, att mjöl och mjölkprodukter har ämnen i sig som förvirrar immunsystemet. Det ger inga tydliga symptom utom möjligen att man kan mäta att immunsystemet är mer aktivt än det borde vara. Man befinner sig i ett låginflammationstillstånd. Och som vid alla inflammationer så utsöndras det hormoner för att hantera det. ”Det tillståndet” i kroppen gynnar även cancercellerna (Jag tror att det innebär att mer av det kroppsegna kortisolet bildas vilket är ett stresshormon och det i sin tur innebär att blodsockernivån höjs i blodet, vilket motverkar en kolhydratfri kost (E. Cantins diet), dvs ”ketosen” uteblir vilket gynnar cancercellerna.) Men som sagt – jag måste kolla det här. Är det någon som läser det här och vet, och känner till en bra källa – så skriv gärna en kommentar om det.

Om man är känslig mot en av dessa saker är man förmodligen känslig mot de andra också, så undvik dem: ägg, jordnötter, soja eller cashewnötter. (REF o KÄLLA)
Det är inte bara mat man kan vara känslig mot, det kan vara parfym, damm, etc…

2017 02 23 Idag läste jag en artikel i Land om en man som upptäckte att hans allergi försvann när han uteslöt det syntetiska C-vitaminet E330. Det är inte vetenskapligt belagt, men kanske det kan hjälpa dig också. Som sagt, vi är olika. Jag uteslöt syntetisk citronsyra (E330) – och allergin försvann!
top

Skilj på att bota cancer och att förebygga cancer!

Immunsystemet är bra att stärka även om man är frisk förstås. Så man kan se till att hitta hälsosamma rutiner. Den för mig, extrema dieten som Elain Cantin förde, ser jag som ett sätt att få bort cancertumören. För att stödja immunsystemet är det inte nödvändigt att äta så jämt. Jag tror inte det i alla fall eftersom det finns cancerdrabbade som blivit friska med andra dieter där de äter grönsaker och andra kolhydrater. Jag förmodar att det fungerade för dem därför att de så att säga räckte med att de stöttade sitt immunsystem.

Hennes diet liksom Fred Hatfields diet genomförs under en period. En diet som man kan föra med jämna mellanrum för att försäkra sig om att cancern håller sig borta.

Nu försöker jag hitta bra rutiner och äta ”bra” mat jämt, för att må bättre och förhoppningsvis inte få cancer igen.
top
flagga brittiskAt the end of July 2014 I discovered a lump on my breast. It showed out to be cancer, specifically breastcancer type
top

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.