Kort om design – Brief about design

 

From Flåms in Norway year 2000.flagga svensk449 ord/ words (Scroll down for english version …) 2012 12 11

”Kort om design” är en kort, skissartad text i förhållande till det enormt omfattande ämnet design. Jag hade tillfälle att förmedla den kunskap jag samlat på mig hitintills om det här fascinerande ämnet och i samband med det så tog den här texten form. Den var nästan färdig – men texten i ”röda handskarna” kändes mer angelägen att göra klar, så den här texten fick läggas på is ett tag. Nu har jag inte längre något bestämt datum då den måste vara klar (ingen ”deadline”). Nu har jag lärt mig mer och samlat mer material – så kanske är texten inte längre ”nästan klar”. Jag får se när jag börjar arbeta med den igen.
I vilket fall, i sin nuvarande form så beskriver texten delar av den perceptuella processen blandat med grundläggande fakta och tankar om hur vi skapar begrepp samtidigt som vi både uppfattar och skapar bilden/förståelsen av vår egen individuella värld. En värld som vi uppfattar som både stabil och fast.
Texten börjar med att beskriva design på ett sätt vi är vana vid att höra och se den från tv-serier och i konsthistoria. Men snart vrider den upp och in i ett skapande perspektiv på design. Hur den ska sluta vet jag inte själv än. Än så länge kan det sammanfattas i ”från intryck till uttryck” och den slutar med att konstatera att attityden till design påverkar förmågan att designa.
flagga brittisk”Some texts about design” is a brief, sketchy text considering the vast field of design. I had an opportunity to pass on the knowledge I had gained, so far, about this fascinating subject and in doing so, this text started to form. It was almost done – but the text ”red gloves” felt more urging to finish, so this text was put on hold. Now I have no longer any timelimit or deadline. Now I have gathered more matter and a better understanding – so maybe the text no longer is ”almost done”. I´ll see when I start working on it again.
Anyway, so far it describes parts of the perceptual process mixed with fundamentals and thoughts about how we create concepts and at the same time (?) both percieve and create the world. A world we see as both stable and solid.
The text starts in ways to describe design as we are used to hear and be shown, from tv-shows and in art history.  But soon it turns into a creating perspective on design. How it will end I don not even know myself yet. So far it has summed up in the title ”from impression to expression” and is ending about how the attitude to design inflicts the ability to design.

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.