Ännu medeltida – Still medieval

850 ord/words (Scroll down for english version) 2013 11 01

Kolmila "Disa"flagga svenskÄnnu medeltida

Fundera på vilka de är som har inflytande, makt att bestämma över andra än sig själva, de som regerar. Politiker, styrelser, direktörer, företagsägare till både små och stora företag, koncerner, diktatorer. Det finns ett underförstått antagande om ”dem” (oss?) som jag tror att jag delar med många andra. Ett antagande som åtminstone ofta är synligt i media, i hur människor i de positionerna framställs. Det är som att de vet vad de gör eller att de åtminstone borde veta vad de gör. Att de är kvalificerade och skickliga. I mina roller som både lärare och student dvs som en del av vårt utbildningsväsen måste jag anpassa mig till ett annat underliggande antagande som ligger och lurar bakom mål och motivation både för att utbilda sig och utbilda. Det är idén om att rätt kompetens är viktig. Att med rätt kompetens kan jag nå en inflytelserik position där jag med mina beslut och förmågor medverkar till att forma vårt samhälle.
Dock, vem som helst med pengar kan köpa ett företag, och du behöver ingen hög examen eller ha utmärkt dig med höga betyg från skola eller universitet för att bli styrelsemedlem, minister, statsminister eller finansminister.

Jag tvivlar på att Idi Amin hade någon förmåga att bygga ett blomstrande samhälle än mindre att han hade den intentionen eller Saddam.
Jag vet att många svenska ministrar saknar någon högre utbildning, att många av dem saknar bildning. President Bushs generande okunnighet om världen utanför USA. Ändå, det var de som bestämde, de regerade och regerar.
– Det är något medeltida över det.

I ”Vikingaliv” (translates ”Life of  Vikings”, 2007 ISBN:9127357252) av prof. Dick Harrison och Kristina Svensson kan jag läsa att under 800-talet reste många unga män iväg för att ”arbeta” under någon ”kung” för att mörda, våldta, bränna och stjäla. Det var ett sätt att göra karriär med sikte att leda andra i räder för att samla gods och guld eller för att kunna bli en av de inflytelserika som kunde leja ut mördararbetet. Ja, vi kallar det väl att ta värvning under en främmande kung eller länsherre men mörda och stjäla var vad de gjorde. Samma beteende och attityd leder idag snarare till en framtid bakom galler.
– Eller gör det det?

De medeltida ”kungarna” eller de inflytelserika männen och kvinnorna behövde administratörer. Så långt som jag har förstått det så var den uppgiften en viktig del i alliansen mellan den kyrkliga institutionen och kungamakterna samtidigt som det också är ursprunget till vårt europeiska, västerländska utbildningsväsen med skolor, katedralsskolor och universitet. Klostren var i hög grad platsen där administratörerna utbildades. (Exakt i hur hög grad och formerna ska jag undersöka lite närmare.)
En kärnfråga är ”vem” bestämmer vad som är rätt kompetens. Utbildar jag mig för att bli anställd eller sätter jag min egen agenda? Det här länkar verkligen till demokratiska frågor.

Kolmila "Disa"flagga brittiskStill Medieval

Considering who they are, they beeing influental, having power, be the one who rules. Politicians, companyowners, boards, directors. There is an underlying assumption about them (us), which I guess I share with many others, that these people (we?) know what they do or at least that they should know. That they are qualified, skilled. As a teacher, student and part of a scholar system this underlying assumption is lurking behind goals and motivation to get and give an education. An idea that the right competence is important. That the right competence will lead you to an influential position where your decisions and abilities will partake in shaping our society.
Still, anyone with money can buy a company, and you don´t need any high grades from school or university to become prime minister, president or financial minister.
I doubt  Idi Amin  had any skills to build a prosperous society or had any intention of that kind, or  Saddam.  I know for certain that many swedish ministers did not get the highest grades in school, Bush´s embarrasing ignorance about the world outside  USA.
Still they were and are in charge, they ruled and rules.
– There is something  medieval  about it.

In ”Vikingaliv” (translates ”Life of  Vikings”,  2007 ISBN:9127357252) by the authors prof.  Dick Harrison and Kristina Svensson I learn that during the 8th century men, young men, could travel and get hired by ”kings” to murder, rape, burn and steal. You could make yourself a carreer out of it, ending up leading other men in raids gathering gold and gods or even become one of the influential ones yourself. Today same behavior and attitude will lead you to a future behind bars.
– Or will it?

The medieval ”kings” or influential men and women, needed administrators. As far as I have understood it, the task to bring administrators to the kings rule is a part of the alliance between the institution of ”church” and the institution of ”kings” in medieval time and also is the beginning of our  European, Western scholarsystem and universities. The monasteries were the place were the administrators got their education.
A keyquestion is ”who” decides what the right education is. Am I for hire or do I set my own agenda? This definitively links to democracy.

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.