Välkommen till mitt arbetsredskap! Welcome to my workingtool!

469 ord (words. Scroll down for English version.) 2012 12 11

flagga svenskVälkommen till min blogg, mitt arbetsredskap!

Den här sidan handlar om mina skrivprojekt. Avsikten är att dela med mig av fynd och tankar jag kommer på medan jag hänger mig åt alla de olika ämnen som mitt skrivande leder mig in på. De tankar jag (till största delen) är upptagen med just nu är samlade under 4:a arbetstitlar där ”röda handskar” (RH) är den som inleder.

Kärnan i den här övningen är förmodlingen en okontrollerbar vilja att förstå hur jag (vi alla?) skapar min (våra?) personliga förståelse eller läs, sammanhang, av världen – min alldeles egna förklaringsmodell – och också hur jag uttrycker den. Reflektionerna i ”röda handskar” visar att de uppenbarligen uttrycks med min kropp och mitt sinne och i texterna om ”kroki och modellteckning” funderar jag på hur den världen uttrycks i mina skisser.

Den här sidan är ett sätt för mig att bjuda in till kommentarer och frågor som jag aldrig skulle ha tänkt på att ställa till mig själv. Det är ett sätt att bli inspirerad och förhoppningsvis inspirera. Det är också ett sätt att samla anteckningar, länkar, reflektioner och fakta, ett arbetsredskap. Därför finns det även med arbetstitlar på skrivprojekten jag bara börjat samla information om men inte riktigt börjat skriva på eller arbeta med än.

Sidan är också ett sätt att för mig som svenska, öva att skriva på ett främmande språk, engelska. Genom själva översättningsarbetet men också genom att så att säga ”tänka på engelska” med den engelska vokabulären och meningsbyggnaden så hoppas jag hitta nya perspektiv på både ämnena och texterna.
Marica

 

flagga brittiskWelcome to my blog, my workingtool! This site is about my writingprojects. My intention is to share some of my findings and thoughts during my exploration of all kinds of different subjects I indulge in. The ones I am occupied with right now is collected in four working titles and ”red gloves” is the opening.
The core in this exercise is probably my urge to understand how I (we all?) create my (our) personal comprehension of the world – my very own explanationmodel, and also how I express it. The reflexions gathered in ”red gloves” shows that it is evidently expressed with my body and mind and in the texts about ”gesture drawing ” I reason about how that world get expressed in my sketches.

This site is a way for me to reach out for comments and questions I never would have thought of posing to myself. A way to get inspired and hopefully inspire. It is also a way to gather notes, links, thoughts and facts, a workingtool. Therefore the workingtitles to texts I have yet not started to write is added.

It is also a way for me as a swede, to practise writing in a foreign language, english. By doing so I also hope to find new perspectives on the subjects and texts.
Marica

 

Annonser

En reaktion på ”Välkommen till mitt arbetsredskap! Welcome to my workingtool!

  1. Ping: Hur relaterar formell logik till metonymiska förskjutningar och metaforiska förtätningar? – How does formal logic relate to metonymic transitions and metaforic condendsations? | skepnader

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.